Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Lapsiperheiden sosiaalipalvelut / Lapsiperheiden sosiaalityö / Perhetyö

Perhetyö

Perhetyö on perheelle suunnattu sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen palvelu. Perhetyö perustuu lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan päätökseen sekä perheen kanssa yhteisesti laadittuun asiakassuunnitelmaan ja perhetyön suunnitelmaan. Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon tai lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle ja hänen perheelleen.

Perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhetyössä korostuvat perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tuki sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn. Tavoitteena on myös ehkäistä vaikeiden kriisien syntymistä, auttaa jo vaikeiden kriisien selvittämisessä sekä vaikeissa ongelmatilanteissa.

Perhetyötä voidaan toteuttaa perhetapaamisina, perheen ja lapsen keskusteluina, kerho- ja ryhmätoimintana sekä perhekuntoutuksena.
Perhetyössä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä.


Työntekijöiden yhteystiedot:

Vastaava perheohjaaja Jaakko Mörsky puh. 040-665 0997
 
Perheohjaaja Tiina Rajakaski puh. 040 184 0115
Perheohjaaja Anne Hakala puh. 040 128 7180
Perheohjaaja Henna Pääkkönen puh. 040 832 1090
Perheohjaaja Minna Hautala puh. 040 735 9125
Perheohjaaja Hannele Kujala puh. 040 653 0448
Perheohjaaja  Anne Tirkkonen puh. 040 838 8505
Perhetyöntekijä Marika Uusitalo puh. 040 128 7190 
Perhetyöntekijä Pia Mattinen puh. 040 735 9102
Perhetyöntekijä Marjut Panttila puh. 040 196 0440
Perhetyöntekijä Miia Lylander puh. 040 713 2685
 
Kotipalvelun työntekijät
 
Perhetyöntekijä Minna Ojanen puh. 040 632 7773
Perhetyöntekijä Saija Syväluoma (Teuvan toimipiste) puh. 040 481 3142

 

 

Kauhajoen toimipisteen käyntiosoite: Hakasivuntie 1
Teuvan toimipisteen käyntiosoite: Hakalantie 10 A 4