Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus ma-su klo 8-22
puh. 06 2413 3200

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 10-15
puh. 06 2413 3220


Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202
Päivystys arkisin klo 16.15-8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8.00

Polku: / Palvelut / Terveyspalvelut / Työterveyshuolto

TYÖTERVEYSHUOLTO

Ajanvaraus työterveyshuoltoon arkisin klo 8.00 - 12.00 puh. (06) 2413 3280.

Käyntiosoite: Teknologiakeskus Logistia, Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki

Sähköinen asiointi työterveyshuoltoon: Oheinen kuvalinkki ohjautuu lomakkeelle, josta pääset ottamaan yhteyttä myös työterveyshuoltoon kohdasta Muu asia.

 

TYÖTERVEYSHUOLTO YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN JA TYÖN PARHAAKSI

Työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö käynnistyy työnantajan järjestäessä työterveyspalvelut henkilöstölleen. Työnantajan tulee järjestää työntekijöilleen lakisääteiset ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Lisäksi työnantaja voi ostaa myös sairaanhoidon palveluja työntekijöilleen. Maatalousyrittäjille ja muille yrittäjille työterveyspalvelut ovat vapaaehtoisia.

Varsinaisten työterveystarpeiden tunnistaminen ja todentaminen tehdään aina yhteistyössä työpaikan kanssa. Tavoitteena on ennakoiva ja vaikuttava toiminta työn, työolojen, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi moniammatillisen työterveyshuoltotiimin osaamista hyödyntäen.

Työterveyshuoltotoiminnan laajuus sovitaan sopimuksella ja toteutetaan vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma laaditaan yhteistyössä kanssanne yrityksenne tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

Tehokkaalla ja aktiivisella yhteistyöllä voimme vaikuttaa työssä jaksamiseen, työurien pitenemiseen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon sekä sairaudesta tai muusta johtuvaan tuottavuuden alenemaan, sairauspoissaolojen vähentämiseen ja nopeaan työelämään palaamiseen sekä työkyvyttömyyseläkkeiden ja työtapaturmien vähentämiseen. 

 

TYÖTERVEYSHUOLLON MONIAMMATILLINEN TIIMI PALVELUKSESSASI

Työterveyshuollossamme toimii moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat työterveyslääkäri, työterveyshoitajia, työfysioterapeutteja, työterveyspsykologi sekä työkykykoordinaattori ja kaksi osastonsihteeriä.

Toteutamme työterveyshuoltoa yhteistyössä työpaikan kanssa monipuolisella osaamisellamme. Yhteisenä tavoitteenamme on terveyden ja työkyvyn sekä yrityksen toiminnan tukeminen ennaltaehkäisevin toimenpitein. Kartoitamme riskejä, kuormitustekijöitä sekä altisteita ja annamme asianmukaisia toimenpide-ehdotuksia yhteistyöhön perustuen. Pyrimme ennaltaehkäisemään terveysongelmien syntyä ja sairauspoissaoloja.

Ammattilaiset:

Työterveyshoitaja

Työterveyslääkäri

Työkykykoordinaattori

Asiantuntijat:

Työfysioterapeutti

Työterveyspsykologi

Ravitsemusterapeutti

Tule asiakkaaksi?

*klik*

Ajanvaraus

arkisin klo 8-12, puh. (06) 2413 3280
Tarkemmat ajanvaraus tiedot löydät täältä

 

TTH:n yhteystiedot

*klik*