Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
Arkisin klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
Viikonloppuisin klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Ikäihmisten palvelut / Omaishoito

OMAISHOITO (aikuiset, eli vähintään 18 v täyttäneet)

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tar­vittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoi­toa tukevista palveluista. 

Aikuisten eli 18 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukea haetaan aina kirjallisesti omaishoidon tukihakemuksella. Hakemus palau­tetaan LLKY:n asiakasohjausyksikköön osoitteella: IkäLuotsi, PL 100, 61801 Kauhajoki

Huom! Ensimmäinen yhteydenotto aina IkäLuotsin kautta ma-pe klo 9.00-14.00 puh. 040 657 0040. Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Muina aikoina voit jättää viestin.

IkäLuotsin toimisto sijaitsee Kauhajoen kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa. 

Omaishoidon asiakasohjaajien yhteystiedot:

Isojoki, puh. 050 386 4645
Karijoki, puh. 050 386 4645
Kauhajoki, puh. 040 831 4411
Teuva, puh. 050 386 4645  

Omaishoitajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Käynnin tarkoituksena on tukea omaishoitajien omaa terveyttä, jaksamista ja hyvinvointia sekä omaishoitajana toimimista.
Terveystarkastukset suunnataan ensisijaisesti yli kaksi vuotta omaishoitajana toiminneille. Kutsu tarkastuksiin tulee kirjeitse. Tarvittaessa voit myös itse ottaa yhteyttä ja varata ajan terveydenhoitajalta p. 040 156 0087

 

Ohjeita
Omaishoidon tuen toimintaohje 2020 alkaen

 

Lomakkeita

Omaishoidontukihakemus

Omaishoidon tuen läsnäololomake