Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Piilo / Sähköinen asiointi / Lifecare-Omapalvelu

Lifecare - Omapalvelu

Lifecare Omapalvelussa pääset ilman tunnistautumista tekemään lastensuojeluilmoituksen, yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen sekä ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta. Tunnistautumalla Omapalveluun voit tehdä LLKY:n sosiaalipalveluiden sähköisiä hakemuksia. Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa ja tarkastella omia päätöksiäsi ja maksujasi.

Mikäli sähköisen lomakkeen avaamisessa on ongelmia, tyhjennä selaimen välimuisti ja yritä uudelleen. Mikäli et silti onnistu, ole yhteydessä kotikuntasi sosiaalitoimistoon. Selaimena suositellaan käytettävän edgeä tai chromea.
 

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sekä yksityishenkilö että viranomainen. Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus ja ilmoitus tulee tehdä omalla nimellä. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Asiakkaalla on oikeus saada tietää ilmoittaja, mikäli lastensuojeluilmoituksen tekijä on viranomainen tai ellei yksityishenkilön kohdalla toisin arvioida. Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä tämän linkin kautta

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen tehdään yhteistyössä lapsen ja huoltajien tai aikuisen itsensä kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton lapsestaan tai aikuinen/lapsi itsestään, jos hän kokee tarvitsevansa tukea. Yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen voit tehdä tämän linkin kautta

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (ainoastaan täysi-ikäisestä henkilöstä)

voi Jos suostumusta ei voida saada ja täysi-ikäinen henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, on ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tehtävä salassapitosäännösten estämättä viipymättä Ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta (ainoastaan täysi-ikäisestä henkilöstä) voit tehdä tämän linkin kautta


Lifecare - Omapalvelusta
löydät seuraavat sosiaalipalveluiden hakemukset:

  • Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
  • Lapsiperheiden palvelujen hakemus (lapsiperheiden kotipalvelu tai varhaisen tuen perhetyö)
  • Vammaispalveluhakemus
  • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus
  • Omaishoidon tuen hakemus
  • Työikäisten palveluiden hakemus
  • Päihdehuollon palveluiden hakemus