Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
Arkisin klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
Viikonloppuisin klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu / Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Hakuaika öljyllä pilaantuneiden kohteiden kunnostushankkeeseen eli JASKAAN päättyy 31.12.2020

Öljysuojarahaston Jaska-hankkeessa selvitetään ja puhdistetaan vanhoja, öljyllä pilaantuneita maaperäkohteita kuten esim. entisiä polttoaineen jakelupisteitä tai korjaamoita. Hankkeeseen soveltuvat kohteet joilla toimineita yrittäjiä ei enää tavoiteta tai he eivät itse kykene vastaamaan maaperän puhdistamisesta. Kohteiden tulee sijaita vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, vedenottamon tai vesistön läheisyydessä tai asutulla kiinteistöllä, jolloin saastuneesta maaperästä saattaa aiheutua vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

JASKA-hankkeeseen voi jättää hakemuksia 31.12.2020 asti, johon mennessä haetut kohteet selvitetään ja puhdistetaan loppuun saakka. Puhdistustoimia tehdään vuoteen 2024 asti.
Lisätietoa Pirkanmaan Ely-keskus:

Mikko Rautio, mikko.rautio@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 057 tai Sanna Pyysing, sanna.pyysing@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 046

https://maaperakuntoon.fi/fi-FI/Ohjelmat_ja_hankkeet/JASKA_ja_ESKO

LLKY Ympäristöpalvelut


Kuva: Janne Kangas

 

Päivitys Nummijärven vedenlaatuun 20.8.2020

ELY-keskuksen ottamissa Nummijärven vesinäytteissä on todettu sinilevää. Tarkemmat ohjeet järviveden käytölle saa ympäristöterveysvalvonnasta.

 

Nummijärven vedenlaadusta kesällä 2020

Nummijärven vedenlaatu on ollut heinäkuun loppupuolelta alkaen poikkeuksellisen vihreää ja sameaa. Tätä on moni ihmetellyt ja siitä on tullut huolestuneita yhteydenottoja ympäristöpalveluihin.
 Kuva: Nummijärvi 19.8.2020, NT
 
Veden kauttaaltaan vihreä väri kertoo poikkeuksellisen suuresta kasviplanktonin määrästä järven vedessä. Tämä vihersamennus -ilmiö aiheutuu mm. yksisoluisten vihreiden levien  määrän runsaasta kasvusta, joka on seurausta runsaasta järven ravinnekuormasta. Lämpimät ja aurinkoiset säät edesauttavat levien kasvua ja tuuliset säät  sekoittavat matalan järven pohjasta ravinteikasta pohjasedimenttiä pintaveteen.  Samanlaiset olosuhteet ovat otollisia sinilevien kasvulle, jotka ovat itseasiassa syanobakteereja. Vähäisesti vihertävä vesi ei sinänsä ole vaarallista, jos sinileviä ei esiinny. Vettä voi silloin käyttää edelleen esim. kukkien ja marjapensaiden kasteluun. Veden sameus, poikkeava ulkonäkö sekä mahdollisesti myrkkyä tuottavien sinilevien esiintyminen kuitenkin haittaavat merkittävästi virkistyskäyttöä. Vesi todennäköisesti palautuu ennalleen, kun säät viilenevät ja pimeää aikaa on enemmän. 
 
Terveessä järvessä vihersamennusta ei ilmene, sillä ravinnekierto on tasapainossa. On tiedossa, että Nummijärvi on vuosikymmenten aikana rehevöitynyt. Järveä ovat kuormittaneet erityisesti turvetuotanto sekä maa- ja metsätalous. Vuosikymmenten aikana järveen valuneet ravinteet ovat sitoutuneet järven pohjasedimenttiin, josta ne vapautuvat edelleen sopivissa olosuhteissa pintaveteen aiheuttaen leväkasvua. Myös ravinteita tulee koko ajan valumavesien ja sateiden mukana lisää, jolloin jossain vaiheessa ekosysteemi järkkyy. Runsas kasviplankton vajoaa aikanaan syksyn myötä pohjaan ja alkaa hajoamaan siellä. Biomassan hajotustoiminta kuluttaa vedestä happea ja voi aiheuttaa myöhemmin veden happipitoisuuden alenemista, joka erityisesti jääpeitteisenä aikana on haitallista kaloille ja voi johtaa kalakuolemiin.
 
Miksi vihersamennus ilmiönä on tullut erityisesti tänä vuonna? Voi olla että kuormituksen osalta kamelin selkä on vain nyt katkennut. Onko jotain muitakin tekijöitä, niin sitä yritetään selvittää. Ely-keskusta on pyydetty ottamaan näytteitä, jotta asiasta saataisiin lisätietoa. Joka tapauksessa järven tila tuskin tästä itsellään korjaantuu tulevina vuosina. Järven elvyttämiseksi tarvitaankin aktiivista toimintaa. Tarpeen olisi myös kartoittaa järven tilaa ja tehdä kuormitusselvitys, jolla päästäisiin alkuun asiassa.
 
19.8.2020, juttua hiukan korjattu 24.8.2020 NT