Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Vammaispalvelut / Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Vammaispalveluilla pyritään edistämään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia haettaessa ja niitä yksilöllisesti myönnettäessä arvioidaan, minkälainen vamma ja siitä aiheutuva haitta henkilöllä on ja minkälaisin keinoin voidaan tästä vammaisuudesta aiheutuvia haittoja poistaa tai mahdollistaa henkilön osallistuminen jokapäiväiseen elämään.

Vammaispalveluina myönnetään Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia palveluita ja taloudellisia tukitoimia seuraavasti:

Kunnalla on järjestämisvelvollisuus vaikeavammaisten palveluihin ja tukitoimiin:

Muita palveluita ja tukitoimia myönnetään niihin varattujen määrärahojen puitteissa:


Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua haetaan erillisellä lomakkeella. Muita vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia voi hakea erillisellä lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuslomakkeita saa sosiaalitoimistosta. Uuden hakijan kyseessä ollessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina lääkärinlausunto tai muu riittävä selvitys hakijan terveydentilasta.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä vammaispalveluasioita hoitavat sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaajat:

Isojoki, Karijoki:
Sari Tuomivirta, puh. 040 716 0488
Osoite: Sosiaali- ja terveyskeskus, Tuokkolantie 6, 64700 Teuva

Kauhajoki:
Merja Viitala, puh. 040 549 2235
Maria Laine, puh. 040 182 2242
Osoite: Hallintoaukio/PL 100, 61801 Kauhajoki (kaupungintalo)

Teuva:
Emilia Alakoski,
puh. 040 667 1822
Osoite: Hallintoaukio/PL 100, 61801 Kauhajoki (kaupungintalo)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@llky.fi

Lomakkeita:

Vammaispalveluhakemus

Henkilökohtainen apu, liite vammaispalveluhakemukseen

Kuljetuspalveluhakemus

Hakemus-yksilölliset palvelu-tarpeet kuljetuspalvelussa

Lomautusilmoitus