Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Vammaispalvelut / Kehitysvammapalvelut / Tukipalvelut

Tukipalvelut

Kehitysvammapalveluiden tukipalveluita tällä hetkellä ovat Asumis- ja muuttovalmennus sekä KAP-palvelut eli kotiin annettavat palvelut

Asumis- ja muuttovalmennus

Asumis- ja muuttovalmennuksella tarkoitetaan niitä toimintoja, joita suunnitellaan ja toteutetaan, että kehitysvammaisen henkilön yksilöllinen muutto mahdollistuu ja onnistuu. Tarve valmennukseen voi olla ennen muuttoa, muuton aikana ja muuton jälkeen. Asumisvalmennuksessa tärkeässä osassa ovat muuttajan lisäksi hänen läheisensä ja työntekijät sekä muu verkosto.

Valmennuksen avulla harjoitellaan itsenäistymistä ja oman elämän hallintaan liittyviä tietoja ja taitoja. Sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ja sen tulee perustua muuttajan omiin tarpeisiin ja toiveisiin.

Asumisvalmennuksen perustana on muuttajan osallisuus ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä oikeus yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen. Asumisvalmennus voi olla yksilö- ja/tai ryhmävalmennusta. Läheisille tarjotaan myös mahdollisuus omaan valmennukseen, jossa valmistaudutaan tulevaan muutokseen.

Asumisvalmennus voidaan aloittaa kun muuttoajatukseen vasta totutellaan tai kun asumisratkaisu on tehty ja tuleva asuinpaikka on tiedossa tai kun tulee tarve asuinpaikan vaihtoon.

Asumisvalmennusohjaaja: Nina Yli-Koski-Ollila, puh. 040 669 5363

 

KAP-palvelut eli kotiin annettavat palvelut

Kap-palvelut on lyhenne sanoista kotiin annettavat palvelut.

Itsenäisesti asuvalla kehitysvammaisella henkilöllä voi olla tarvetta apuun jollain elämän osa-alueella ja hän tarvitsee asian hoitamiseen tukea/apua. Tällaisia asioita voivat olla esim. asiointi, kodinhoidolliset asiat, terveyteen liittyvät asiat. Tähän tarpeeseen vastaa KAP-palveluiden työntekijät.

Palvelu räätälöidään yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeen mukaan yhdessä asiakkaan toiveiden mukaan ja on  yksi tuetun asumisen muoto.

Palvelu tapahtuu asiakkaan omassa kodissa ja sen ulkopuolella yksilöllisen tarpeen mukaan.

Ohjaaja ohjaa kotona asuvien kehitysvammaisten henkilöiden itsenäisen asumisen ja elämänhallinnan taitoja.

KAP-ohjaaja: Kirsi Rintala, puh. 040 663 2061

KAP-ohjaaja: Katja Yli-Vakkuri, puh. 040 544 0333