Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Vammaispalvelut / Ajankohtaista vammaispalveluista

Vammaispalvelujen ajankohtaiset tiedotteet


Tiedote henkilökohtaisen avun työnantajille pandemia-aikana

LLKY:n Pandemiatoimikunta on päättänyt ohjeistaa henkilökohtaisen avun työnantajia palvelun käytöstä LLKY:n alueella pandemia-aikana.

Vallitseva tilanne ja eriasteinen flunssaoireilu vaikuttavat siihen, että me jokainen reagoimme herkemmin oireileviin ihmisiin ympäristössämme. Tärkeintä on epidemian leviämisen ennaltaehkäisy noudattamalla mm. THL:n ohjeita kuten hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä turhien sosiaalisten kontaktien välttämistä.

Te henkilökohtaisen avun työnantajina olette vastuussa avustajanne terveydentilan arvioinnista. Huolehtikaa, ettei avustaja tule töihin sairaana. Jos avustajalla on kuumeinen ja oireinen hengitystieinfektio, on syytä jäädä kotiin.  Alkamassa oleva allergiakausi vaikuttaa myös asiaan. Jos koette, että avustajan terveydentilan arviointi on haastavaa, voitte konsultoida LLKY:n kiirevastaanottoa puh. 06 2413 3200 klo 8-22 ja yöaikaan puh. 116 117 ennen kuin myönnätte avustajalle sairauslomaa.

Yleistä pandemianeuvontaa: terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä (kirsti.kahara@llky.fi) tai hygieniahoitaja Katja Latvala (katja.latvala@llky.fi). Ilman avustajan saamaa diagnoosia kotiin jäävä avustaja ei välttämättä ole oikeutettu sairausajan palkkaan.

Avustajan voi lomauttaa, jos se on mahdollista, mikäli ette halua avustajan työskentelevän pandemia-aikana (mm. kodin ulkopuolisissa toimissa käytettävä henkilökohtainen avustaja).  Lomautusilmoituksia on saatavissa Opus Eskoosta tai vammaispalveluista.

Suupohjan alueella korona ei vielä ole epidemiana, joten riski altistumiselle liittyy lähinnä matkusteluun ja kontakteihin. Suojaimia käytetään valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan, vain mikäli tehdään työtä lähikontaktissa vaikeiden infektiopotilaiden/asiakkaiden kanssa.

Pandemiatoimikunta seuraa alueemme tilannetta päivittäin ja päivittää ohjetta tarvittaessa. Pandemiatoimikunnan puheenjohtaja toimii alueellisten ohjeistusten antamisessa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, lainsäädännön mukaisesti. Pandemiatilanne Suomessa vaihtelee paljon alueittain, ja näin myös käytännöt.

Kauhajoella 3.4.2020

Terveyspalvelujohtaja, Pandemiatoimikunnan pj. Kirsti Kähärä
Hygieniahoitaja Katja Latvala
Sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty