Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 14.00 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 14.00-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Yhteydenotto tai ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Yhteydenotto, ilmoitusvelvollisuus, Sosiaalihuoltolaki 35 §

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lastenpäivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. (35 § 1mom.)

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä. (35 § 2 mom.)

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä (35 § 3 mom.)

Linkki paperilomakkeeseen:

Yhteydenotto/ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Paperilomake lähetetään postitse tai palautetaan osoitteella:

Isojoki, Karijoki ja Kauhajoki:

LLKY/Kauhajoen toimipiste
Hallintoaukio / PL 100
61801 Kauhajoki

Teuva:

LLKY/Teuvan toimipiste
Kaupungintalo Sosiaali- ja terveyskeskus
Tuokkolantie 6
64700 Teuva

Linkki sähköiseen lomakkeeseen:

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (ainoastaan täysi-ikäisestä henkilöstä)