Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Aikuissosiaalityö / Terveyssosiaalityö

Sosiaalityö perusterveydenhuollossa

Terveydenhuollon sosiaalityössä huomioidaan potilaan kokonaistilanne ja sosiaalisten tekijöiden yhteys sairauteen, sairastamiseen tai vammautumiseen. Sosiaalityön tavoitteena on potilaan sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen arkielämän sujumiseksi.

Sosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella henkilökohtaisesta elämäntilanteesta, perhetilanteeseen liittyvistä asioista, sairastumisen ja vammautumisen aiheuttamista muutoksista sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Terveyssosiaalityöntekijä:

  • Tukee, neuvoo, ohjaa ja auttaa potilasta sekä hänen perhettään ja läheisiään sosiaalityön menetelmin
  • Ohjaa sosiaaliturvaan (esim. sairauspäiväraha, eläke, vammaisetuudet) ja toimeentuloon liittyvissä asioissa
  • Voi tuoda sosiaalityön näkökulman asiakkaan kuntoutusprosessiin ja olla tarvittaessa yhteydessä asiakasta tukeviin verkostoihin ja palveluihin
  • On yhteistyössä kotona selviytymistä tukevien palvelujen ja muiden toimijoiden kanssa (esim. kotipalvelut, päihdepalvelut)
  • Voi olla yhteydessä läheisiin, viranomaisiin, järjestöihin ja muihin tukea antaviin yhteisöihin, esim. edunvalvonta-asioiden järjestely
  • Tuo terveydenhuoltoon ja kotihoitoon sosiaalityön asiantuntemusta
  • Terveydenhuollon työntekijät pyytävät sosiaalityöntekijän paikalle tarvittaessa tai potilaan pyynnöstä

Sosiaalityöntekijän tavoittaa parhaiten puhelimitse soittoaikana ma - pe klo 12.00 - 13.00.
Tapaamiseen kannattaa varata aika etukäteen.

Isojoki: Kristiinantie 6, 64990 Isojoki (terveyskeskus), sosiaaliohjaaja Noora Mäki-Paavola puh. 040 528 7701
Karijoki: Kristiinantie 3, 64350 Karijoki (kunnanvirasto), sosiaaliohjaaja Noora Mäki-Paavola puh. 040 528 7701
Kauhajoki: Hallintoaukio/PL 100, 61801 Kauhajoki (kaupungintalo), Taija Rantamäki puh. 040 154 4733
Teuva: Tuokkolantie 6, 64700 Teuva (sosiaali- ja terveyskeskus), Mirjami Ketola, puh. 050 386 4653