Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Aikuissosiaalityö / Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisen kasvun edistämistä sekä mielenterveyshäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyö on kokonaisuus, johon kuuluvat mielenterveyden edistäminen, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy sekä mielenterveyden häiriöiden hoito ja kuntoutus.

Päihdehuollon tavoitteena on ennalta ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdetyön avulla pyritään edistämään ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdetyössä kohdataan myös muita riippuvuusongelmia/-sairauksia, joihin ei liity kemiallisen aineen käyttämistä. Tällaisia toiminnallisia riippuvuuksia ovat esim. peli- ja nettiriippuvuus. Päihdehuollon palveluissa lähdetään liikkeelle asiakkaan vapaaehtoisuudesta.

Mielenterveys- ja päihdeasioissa voi ottaa yhteyttä Suupohjan peruspalvelullky:n terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijään.
Ks. Vastaanottopalvelut.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut

KAUHAJOKI

Tiedustelut:

Päihdehuollon ohjaaja Arja Rahikka, puh. 040 736 0280
Sosiaalityöntekijä Sanna Syväoja-Kokko puh. 0400 447 633
Puhelinaika ma - pe klo 12.00 - 13.00
Osoite: Hallintoaukio/PL 100, 61801 Kauhajoki
 

          Ryhmänohjaajat:
          Arto Salo, puh. 040 653 0216
          Tarmo Peltonen, puh. 050 365 0520
          Marika Salomäki, puh. 040 653 1234

          Kotikäyntiohjaajat:
          Terhi Pajaniemi, puh. 040 652 9461
          Mari Kykkänen, puh. 040 652 6325
          Leena Pakkala, puh. 040 661 5220

          Asumis- ja laitospalvelut

 

ISOJOKI

Tiedustelut:

päihdehuollon ohjaaja Elina Koski, puh. 040 631 4713
osoite: Tuokkolantie 6, 64700 Teuva

KARIJOKI

Tiedustelut:

sosiaaliohjaaja Noora Mäki-Paavola, puh. 040 528 770
osoite: Kristiinantie 3, 64350 Karijoki
päihdehuollon ohjaaja Elina Koski, puh. 040 631 4713
osoite: Tuokkolantie 6, 64700 Teuva

TEUVA

Tiedustelut:
sosiaalityöntekijä Mirjami Ketola, puh. 050 386 4653
päihdehuollon ohjaaja Elina Koski, puh. 040 631 4713
osoite: Tuokkolantie 6, 64700 Teuva

Hyödyllisiä linkkejä:
Finfami, Etelä-Pohjanmaan ry. www.finfamiep.fi
Suomen mielenterveysseura. www.mielenterveysseura.fi
Kauhajoen seurakunta. www.kauhajoenseurakunta.fi
Vertaistukiryhmät. www.aa.fi, www.al-anon.fi, www.nasuomi.org
Päihdelinkki. www.paihdelinkki.fi
Peluuri. www.peluuri.fi
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. www.epshp.fi
Mielenterveystalo. www.mielenterveystalo.fi
Kriisikeskus netissä. www.tukinet.net
Verkko nuorisotalo. www.netari.fi
Mannerheimin lastensuojeluliitto. www.mll.fi
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. www.ehyt.fi

Strategioita
Mielenterveys- ja päihdestrategia 2011-2015
Mielenterveys- ja päihdestrategia, julkaisu
Koulujen päihdestrategia

Esitteitä
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva