Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Perhekeskus / Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudelliset palvelut

Kuntalaisille tarjottavat perheoikeudelliset palvelut perustuvat lainsäädäntöön ja ovat perheille maksuttomia. Perheoikeudellisten palvelujen työntekijänä toimii lastenvalvoja.

Isyyden selvittäminen kuuluu sen kunnan lastenvalvojalle, missä äidillä on kotipaikka. Isyyden voi tunnustaa jo neuvolassa ennen lapsen syntymää.

Sovittaessa lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista sekä elatuksesta, varataan aika ensisijaisesti lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Tavoitteena on, että molemmat vanhemmat tulevat yhteiselle ajalle sopimaan lapsen asioista. Etävanhempi voi halutessaan varata ajan myös oman kotikuntansa lastenvalvojalle.

Ero on kriisi, joka koskettaa jokaista perheen jäsentä. Avio- ja avoerotilanteissa lastenvalvojat antavat ohjausta ja neuvontaa käytännön asioiden järjestämisessä. Ristiriitaisissa erotilanteissa voi saada apua ja tukea perheneuvolasta.
Avioeroa haetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudesta. Avioeron saamiseksi puolisoilla on hakemuksen jättämisestä alkaen 6 kuukauden ns. harkinta-aika. Sen jälkeen on puolen vuoden kuluessa haettava lopullista avioeroa. Omaisuus voidaan jakaa puolisoiden keskinäisellä sopimuksella harkintavaiheessa tai käräjäoikeus voi riitatilanteessa määrätä pesänjakajan.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevissa asioissa, asia voidaan ratkaista käräjäoikeudessa vanhemman hakemuksesta.

Lastenvalvojan ajanvaraus puh. 040-677 2900 ma-ti klo 8.30-10 sekä to-pe klo 8.30-10. Yhteydenottopyynnön voi jättää myös Omahyviksen kautta. Palveluun kirjaudutaan nettipankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Yhteystiedot:
Lastenvalvoja/LLKY
Tiina-Maria Suksi
puh. 040 728 3122
Käyntiosoite: Perhekeskus, Hakasivuntie 1, Kauhajoki
Postiosoite: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Perheoikeudelliset palvelut, PL 100, 61801 KAUHAJOKI

Vastaanotot myös Teuvalla, Isojoella ja Karijoella sopimuksen mukaan. Puhelinaika (ohjaus ja neuvonta) lastenvalvojalle maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12.00-13.00.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@llky.fi


Asiakkaille suosittelemme yhteydenottoa puhelimitse tai kirjeitse tietosuojan vuoksi.

Perheen erossa tukea antavat myös mm.

http://www.vaestoliitto.fi

http://apuaeroon.fi/

http://www.epshp.fi/kersanet/lapsiperheiden_palvelut/mista_apua/kriisit_ja_muutostilanteet/vanhempien_ero

https://ensijaturvakotienliitto.fi/etelapohjanmaanensijaturvakoti/