Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Ikäihmisten palvelut / Palveluasuminen / Intervalli- ja kuntoutusyksikkö

INTERVALLI- JA KUNTOUTUSYKSIKKÖ

Osoite: Tuokkolantie 6, 64700 Teuva

Intervalli-ja kuntoutusyksikössä järjestetään asiakkaille ennalta sovittuja lyhytaikaisen palveluasumisen jaksoja, jotka voivat olla säännöllisiä tai kertaluontoisia. Lisäksi yksikössä on muutamia paikkoja asiakkaille, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon tai osastohoidon jälkeistä jatkokuntoutusta.

Henkilökuntaan kuuluu palveluvastaava, vastaava sairaanhoitaja, LLKY:n intervallihoitaja, kotiutushoitaja, sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia sekä laitoshuoltajia. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu fysioterapeutti sekä harrastustoiminnan ohjaaja.

Lyhytaikaisen palveluasumisen jaksoille haetaan kirjallisella hakemuksella tai suullisen yhteydenoton perustella. Hakemukset käsittelee SAS-työryhmä. Päätöksen saamisen jälkeen, jaksojen ajankohdat voidaan sopia intervallihoitajan kanssa.

Asiakkaiden hoidossa panostamme asiakaslähtöisyyteen ja tuemme asiakkaan omatoimisuutta.  Kuntoutumista edistävän työotteen tavoitteena on tukea asiakkaiden itsenäisyyden ja toimintakyvyn säilymistä ja paranemista.

Asiakkaan omaiset ja läheiset ovat aina tervetulleita mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan hoitoa ja kuntoutusta.  Koemme rakentavat ja korjaavat palautteet tärkeinä yksikön toiminnan kehittämiselle.


Yhteystiedot:

Hoitajat p. 040-199 0524

Kotiutushoitaja p.040-621 4002

LLKY:n intervallihoitaja p. 043-820 0460


Vastaava sairaanhoitaja p. 040-669 4454
Fysioterapeutti p. 040-180 3443
Harrastustoiminnan ohjaaja p. 040-718 4420
Palveluvastaava p. 043-820 0928