Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus ma-su klo 8-22
puh. 06 2413 3200

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 10-15
puh. 06 2413 3220


Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202
Päivystys arkisin klo 16.15-8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8.00

Polku: / Palvelut / Ikäihmisten palvelut / Palveluasuminen

PALVELUASUMINEN

Palveluasumisen tarkoituksena on tuottaa kodinomaisia palveluja tukien asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja ohjaamalla asukkaita kuntouttavan työotteen keinoin.Tavoitteena on, että mahdollisimman pitkään pystyttäisiin estämään tarve laitoshoidon palveluille.Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, kodinomaisuutta, virikkeellisyyttä, inhimillisyyttä ja asiakkaan omien voimavarojen tukemista.

Palveluasumista tuotetaan omana toimintana kaikissa kuntayhtymän kunnissa. Tehostettua palveluasumista tarjoavat Sanssinkoti ja Asuulikoti Kauhajoella, Koivukartano ja Kultatähkä Isojoella, Henriikkakoti Teuvalla sekä Saliininkoti Karijoella. Oma tavallisen palveluasumisen yksikkö on Niittyleinikki Teuvalla.

Omaa palveluntuotantoa täydennetään ostamalla tavallista ja tehostettua palveluasumista ostopalvelusopimuksilla sekä yksittäisillä harkinnanvaraisilla maksusitoumuksilla yksityisiltä palveluasumisen yrittäjiltä sekä kolmannen sektorin toimijoilta.

Palveluasumispaikan hakeminen

Palveluasumispaikkaa haetaan toimittamalla päivätty, allekirjoitettu palveluasumisen hakemus LLKY:n asiakasohjausyksikkö IkäLuotsiin osoitteella Hallintoaukio/PL 100, 61801 Kauhajoki.

Palveluasumisen hakemuslomake on tulostettavissa tämän sivun lopusta Lomakkeet-kohdasta. Lomakkeita on saatavana myös mm. IkäLuotsista, kuntien kotihoidon palveluohjaajilta, akuuttiosaston ja kuntoutusosaston kotiutushoitajilta. Em. yksiköistä annetaan tarvittaessa myös lisätietoa asumispalvelupaikan hakemiseen liittyvissä asioissa.

Hakemukset käsitellään ja palveluasumisen paikka myönnetään SAS-ryhmässä. Palveluasumisen paikkojen myöntämisessä noudatetaan aina kiireellisyysjärjestystä.

Palveluasumisen maksut

Koko liikelaitoskuntayhtymän alueella on voimassa yhdenmukaiset palveluasumisen maksut: Palveluasumisen maksut 1.1.2020 alkaen.
Tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa (pitkäaikaishoito) asiakasmaksu koostuu vuokrasta, hoidon ja hoivan maksusta sekä tukipalvelumaksusta.

Hyvä tietää

Palveluasumisen asukkailla on mahdollisuus hakea Kelalta eläkkeensaajan asumistukea ja eläkettä saavan hoitotukea.

Tiedote
Asiakastiedote koneellisesta lääkkeenjaosta

LLKY:n lyhytaikaishoitojaksojen varauksissa jatkossa

Ohjeet

Asumispalveluiden kriteerit 1.8.2019 alkaen

Lomakkeet

Hakemus palveluasumiseen ja perhehoitoon

Netissä täytettävä hakemus

Hakemus pitkäaikaisen palvelun piiriin kotikunnan muuttuessa