Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Asiakkaalle / Rekisteriselosteet

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän tulee kertoa henkilötietojen käsittelystään. LLKY:n rekisteriselosteista ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, mitä henkilötietojarekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.
 
Rekisteri- ja tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän rekisteri- ja tietosuojaselosteet ovat yleisesti saatavilla toimipaikoissa ja yhtymän internet-sivuilla.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet:

Potilasrekisteri
Työterveyshuollon rekisteri
Ikäihmisten palveluasumisen asiakasrekisteri
Ikäihmisten perhehoidon asiakasrekisteri
Omaishoidontuen sopimusrekisteri
Omaishoidontuen palvelusetelirekisteri
SAS-rekisteri
RAVA-rekisteri
Kotipalveluiden tukipalveluiden ja niihin rinnastettavien palveluntuottajien rekisteri
Vapaaehtoistoiminnan rekisteri

RAI-rekisteri
Klinik Pro asiakasrekisteri

TeleQ takaisinsoittojärjestelmän tietosuojaseloste IkäLuotsi

Hoitajakutsujärjestelmät tietosuojaseloste
Kameravalvonta tietosuojaseloste

Lastensuojelun asiakasrekisteri
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri
Lastenvalvojan asiakastietorekisteri
Perheneuvolan asiakasrekisteri
Toimeentulotukirekisteri
Päihdehuollon asiakasrekisteri
Päihdetyön asumispalvelun asiakasmaksurekisteri
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asiakasrekisteri
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri
Kykyviisarin henkilönumerorekisteri

Mielenterveyskuntoutujien asiakasrekisteri
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun asiakasmaksurekisteri
Välitystilin asiakasrekisteri
Asiakasmaksujen perimättä jättämistä ja alentamista koskeva asiakasrekisteri
Vammaispalvelun asiakasrekisteri

Henkilötietorekistereiden käyttäjärekisteri
Henkilöstörekisteri WEB-tallennus
Henkilöstörekisteri Pegasos-henkilöstöhallinto
Henkilöstörekisteri Populus-matkahallintajärjestelmä
Luottamushenkilörekisteri
Avoin työnhakulomake

Ohjeet

LLKY:n tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
LLKY:n henkilöstön tietoturvaohjeet
LLKY:n käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma

Lomakkeet

Lomakkeisiin pääset tästä linkistä

Lisätietoa

Sosiaaliasiamiespalvelut
Potilasasiamiespalvelut
Tietosuojavastaava
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
Tietosuojalaki
(Finlex)