LANNAN AUMAUS (PATTEROINTI)

Kaikilla eläintiloilla tulee olla käytössä lantavarasto, johon voidaan varastoida koko vuoden aikana muodostuva lantamäärä. Erityisestä syystä lantaa voidaan varastoida myös pellolla ns. lantapatterissa.

Patteroinnista ilmoittaminen

Ohjeet patterin perustamisesta

Lantapatteri perustetaan pellolle 15 cm turvekerroksen päälle riittävän kauaksi vesistöistä, valtaojista ja talouskaivoista (etäisyys vähintään 100 m). Patteri tulee aina peitellä. Patterin sijaintipaikkaa valitessa tulee huomioida asutus ja muut häiriintyvät kohteet. Patterin lanta muokataan viimeistään seuraavana keväänä peltoon. Patterointia samaan kohtaan peräkkäisinä vuosina tulee välttää. Lantapatteria ei saa perustaa pohjavesialueelle.

Lomakkeet