JÄTTEET JA KIERRÄTYS

Kauhajoen kaupungin, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien alueella jätehuoltoyhtiönä toimii kuntien omistama Oy Botniarosk Ab. Jätehuollon järjestäminen ja neuvonta kuuluvat Oy Botniarosk Ab:n toimialaan, mutta myös ympäristö- ja terveysvalvonta pyrkii ohjaamaan ja neuvomaan jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Kiinteistökohtainen jätehuolto

Asuinkiinteistön haltija on velvollinen liittymään alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Asukkaalla tulee olla käytössään astia poltettavalle jätteelle. Astia voi olla oma tai naapurin tai jonkun muun kanssa yhteinen. Yhteisastian käytöstä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Oy Botniarosk Ab.lle.

Jokaisesta kunnasta löytyy hyötykäyttöasema, johon viedä kotilalouden ongelma- ja hyötyjätteet sekä kaatopaikkajätteet. Ekopisteitä, joissa on astiat metalli- paperi- ja lasijätteelle, löytyy useita joka kunnan alueelta.

Jätehuollon valvonta

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain sekä sen pohjalta annettujen määräyksien noudattamista. Yleisimpiä valvonta-asioita ovat roskaamiskiellon, jätehuollon toimivuuden ja maaperän pilaamiskiellon noudattamisen valvonta.

Jätteiden poltto kiinteistöllä

Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla on kielletty!

Kiinteistökohtaisissa kiinteässä lämmityslaitteessa tai tulipesässä saa polttaa pieniä määriä kuivia risuja, oksia, paperia, kartonkia tai pahvia sekä kyllästämätöntä ja maalamatonta puuta.

Taajama-asutusalueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa kuivia risuja, oksia ja muuta puutarhajätettä, olkia sekä käsittelemätöntä puutavaraa.

 

 

 

Päivitetty 6.11.2012