Kuluttajaturvallisuusvalvonta

 

Kuluttajaturvallisuusvalvonta on keskitetty 1.5.2016 alkaen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes).

Kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011) tehdyn lakimuutoksen (1510/2015) mukaisesti kuntien toimivalta kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisena päättyy.

 

Tukesin sivuilta löytyy tietoa palvelun tarjoajan velvollisuuksista ja eri palveluiden turvallisuusvaatimuksista.