Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

 Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Kuluttajaturvallisuusvalvonta koskee kuluttajien käyttämien tavaroiden ja palveluiden turvallisuutta. Joidenkin tavara- ja palveluryhmien turvallisuuden valvonta on kuitenkin erikseen määrätty muille viranomaisille. Lista niistä löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Kuluttajaturvallisuuden perussäännökset on kirjattu lakiin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004). Lain mukaan tuote tai palvelu ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Monien tuoteryhmien turvallisuudesta on olemassa myös yksityiskohtaista lainsäädäntöä (esimerkiksi lelut, kosmetiikka ja sähkölaitteet).

Laki ei koske vahingonkorvausoikeudellisia kysymyksiä. Kuluttajan taloudelliseen turvallisuuteen liittyvistä asioista on säädetty kuluttajansuojalaissa (linkki lakiin).

 


 Vastuu turvallisuudesta toiminnanharjoittajalla

Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaan ensisijainen vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta on elinkeinonharjoittajalla (valmistaja, maahantuoja, myyjä tai palvelun tuottaja) tai muulla palveluntarjoajalla (esimerkiksi kunta tai seurakunta). Palveluiden tarjoajien on myös toimittava huolellisesti ja varmistettava, ettei palvelun käyttämisestä aiheudu vaaraa kuluttajille tai lähistöllä oleville henkilöille. Tämä edellyttää käytännössä jonkinlaista omavalvontajärjestelmää.

Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö ei koske yleishyödyllisiä yhdistyksiä, kuten urheiluseuroja ja partiolippukuntia silloin, kun ne tarjoavat toimintaa ainoastaan jäsenilleen eikä kyse ole elinkeinotoiminnaksi laskettavista palveluista.

Viranomaiset valvovat lainsäädännön noudattamista. Valvonta kohdistetaan riskinarvioinnin perusteella. Palveluiden (esimerkiksi uimahallit, uimarannat, leikkikentät, laskettelurinteet) turvallisuutta valvovat pääasiassa kunnat, käytännössä yleensä terveystarkastajat. Kuluttajaturvallisuusvalvonta on kuntien lakisääteinen tehtävä. Kulutustavaroiden turvallisuutta valvoo pääasiassa Tukes.

Viranomaisten tarkastukset ovat käytännössä pistokokeenomaisia. Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvästä valvonnasta on tehty valvontasuunnitelma (linkki) vuosille 2011-2012. Valvontasuunnitelmaan sisältyvät tarkastukset ovat maksullisia. Kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiset eivät ennakolta tarkasta tai hyväksy palveluita tai tuotteita.
 

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet vahinko- ja vaaratilanteissa

Jos tavara tai palvelu aiheuttaa vaaraa, elinkeinonharjoittajan tai muun palvelun tarjoajan on:

  • lopetettava vaarallisen palvelun tarjoaminen tai poistettava vaarallinen tavara markkinoilta ja
  • ilmoitettava vaaraa aiheuttaneesta tavarasta tai palvelusta ja sitä koskevista toimenpiteistään valvontaviranomaiselle ja
  • tiedotettava tavaran tai palvelun aiheuttamasta vaarasta sekä mahdollisesta palautusmenettelystä kuluttajille.

 Lisätietoja (mm. ilmoituslomakkeet vaarallisesta tuotteesta tai palvelusta) 
 

Mitä kuluttajan kannattaa tehdä jos havaitsee vaarallisen tavaran tai palvelun

Jos kuluttaja epäilee tavaraa tai palvelua vaaralliseksi, hänen kannattaa

  • lopettaa tuotteen tai palvelun käyttö heti. Tuote pitää poistaa myös muiden mahdollisten käyttäjien ulottuvilta.
  • ilmoittaa mahdollisesta vaarasta myyjälle/palveluntarjoajalle, jotta tämä voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
  • ilmoittaa asiasta kunnan terveysvalvontaan (yhteystiedot)

 
Lisää turvallisuusvinkkejä kuluttajille Tukesin verkkosivuilla 


Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen yhteystiedot: ympäristöterveysvalvonta 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000