UIMAVESI

Ympäristöpalvelut valvoo yleisten uimarantojen ja talviuintipaikkojen sekä yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden uimaveden laatua.

Uuden yleisen uimarannan, talviuintipaikan tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uima-altaan perustamisesta tulle tehdä ilmoitus ympäristöpalvelulle. Ilmoitus tulee tehdä terveydensuojelulain nojalla.

UIMARANNAT
Uimarantojen uimavesien laatua tutkitaan säännöllisesti uimakauden, 15.6. -31.8. aikana. Näytetulokset ovat yleisön nähtävillä uimapaikan läheisyydessä (ilmoitustaulu, tmv.). Tulokset löytyvät myös täältä. Uimarannat jaotellaan arvioidun käyttäjämäärän perusteella yleisiin uimarantoihin (EU-uimarannat) sekä pieniin yleisiin uimarantoihin.

Yleisellä uimarannalla (EU-uimaranta) tarkoitetaan uimarantaa, jolla odotetaan käyvän huomattavan määrän uimareita. Uimaveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen laatuvaatimukset. Uimavesistä otetaan uimakaudella vähintään neljä näytettä. Uimavesinäyte otetaan ennen uimakauden alkua ja uimakaudelle siten, että näytteenoton väli ei ylitä yhtä kuukautta.

Yleiset uimarannat (EU-uimarannat)

EU-rantojen uimavesiprofiilit löytyvät yllä olevista linkeistä.

Pieniä yleisiä uimarantoja valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Uimarannalla ei odoteta käyvän huomattavaa määrää uimareita. Uimavesinäytteitä otetaan uimakauden aikana kolme.

Pienet yleiset uimarannat       

Uimarantaluettelo on nähtävillä ennen uimakauden alkua kuulutusajan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä LLKY:n kotisivuilla (kuulutukset).

 

Lisää uimavedestä :
Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

UIMA-ALLASVESI
Yleisessä käytössä olevien uimahallien, uimaloiden sekä vastaavien altaiden vesiä valvontaan allasvesiasetuksen mukaisesti.

Tutkimustulokset tulee olla altaan käyttäjien nähtävillä kunkin uima-allastilan ilmoitustaululla. Kävijämäärästä ja veden laadusta riippuen uima-altaista otetaan näytteet vähintään neljä kertaa vuodessa.

Lisää allasvedestä Valvira