Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

UIMAVESI

Yleisten uimarantojen (yli 100 kävijää/vrk) vedenlaatua tutkitaan säännöllisesti uimakauden aikana STM:n asetuksen mukaisesti. Lisää tietoa asetuksen soveltamisesta löydät soveltamisoppaasta. Asetuksen ensimmäinen soveltamisvuosi on vuoden 2008 uimakausi. Asetus pohjautuu EU:n direktiiviin uimaveden laadun hallinnasta. Pieniä (alle 100 kävijää/vrk) yleisiä uimarantoja valvotaan STM:n asetuksen "pienet yleiset uimarannat" mukaisesti.

Varsinainen uimakausi kestää kesäkuun puolestavälistä elokuun loppuun. EU-uimarannoilta otetaan näyte myös kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua. Eu-uimarantoja alueellamme ovat Nummijärven leirintäalueen uimaranta Kauhajoella sekä Kangasjärven uimaranta Isojoella. Uimavedestä ei saa aiheutua terveyshaittoja vedessä uiville. Uimarannoilta otetuista vesinäytteistä tutkitaan laboratoriossa asetusten mukaiset bakteeripitoisuudet. Valvontakäynnillä arvioidaan vedenlaatua myös aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään mm. veden väriin ja mahdollisiin sinilevien esiintymisiin.

Sinileväisessä vedessä uiminen ei ole suositeltavaa eikä sitä pidä käyttää ruoanvalmistukseen, tiski-, pesu- tai saunavedeksi. Sinileväesiintymän joukossa saattaa olla myrkyllisiä kantoja, jotka kestävät hyvin kuumuutta ja lisäksi saunassa höyrystyvät ilmaan. Lisätietoa sinilevistä ja niiden tunnistamisesta löydät Suomen ympäristökeskuksen sivustolta.

Valvontakäynneillä tarkastetaan myös uimarannan pukukoppien, käymälöiden ja pelastusvälineiden kunto sekä lisäksi silmäillään rannan siisteys.

Suupohjan peruspalvelullky:n alueen yleiset uimarannat

 

Suupohjan peruspalvelullky:n alueen EU-uimarantojen uimavesiprofiilit:

 

EU-uimarantojen uimavesinäytetulokset:

 

Lisää uimavedestä :
Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ohjeita
Mitä tehdä jos rannalla on sinilevää
1. Vältä uimista vedessä silloin, kun sinileväkukinta on SELVÄSTI HAVAITTAVISSA
2. Käy suihkussa heti uimisen jälkeen
3. Hanki pesuvesi leväkukinnan aikana muualta, etenkin jos olet herkkäihoinen
4. Alä päästä pieniä lapsia tai kotieläimiä rannalle, jossa on levämassaa, jotta he eivät saisi levää suuhunsa
5. Alä käytä kyseistä vettä juomavetenä. KEITTÄMINEN EI TUHOA LEVÄMYRKKYÄ
6. Sinilevää sisältävä vettä voi käyttää kasteluvetenä.

Osa sinilevistä tuottaa myrkyllistä ja arsyttävää ainetta veteen.

Sinilevä esiintyy vihreänä hiutalemaisena kertymänä veden pinnassa ja osaksi veden eri kerroksissa, kun kukinta on runsaimmillaan rantaveteen kertyy puuromainen vihreä massa.

Uima-allasvesi
Terveydensuojelulain mukaan yleisen uimalan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua on valvottava säännöllisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet edellä mainittujen laitosten uimaveden laadusta ja valvontatiheydestä. Kävijämäärästä ja veden laadusta riippuen uima-altaista otetaan näytteet vähintään neljä kertaa vuodessa.

 


Päivitetty 23.4.2014 PT

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000