Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

TALOUS- JA JUOMAVESI

Vesilaitosten jakaman talousveden säännöllinen valvonta kuuluu ympäristöterveydenhuollon perustehtäviin. Säännölliseen valvontaan kuuluu vesilaitokselta lähtevä vesi ja verkostossa kulkeva vesi. Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Vesi ei myöskään saa syövyttää vedenjakelulaitteiden materiaaleja. Talousveden laadusta määrää Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), joka on antanut asetuksen (461/2000) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

Lisätietoa talousvedestä ja sen valvontasäännöksistä löydät esim. Sosiaali- ja terveysvirasto lupa- ja valvontaviraston  Valviran sivustolta

Talousvettä toimittavissa laitoksissa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä, talous- tai allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevän henkilön on osoitettava talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen suorittamalla osaamistesti viimeistään 30.6.2008.

Elintarvikehuoneistot, joilla oma kaivovesi
Elintarvikehuoneistojen käyttämän veden tulee täyttää niille asetetut laatuvaatimukset. Lisätietoa saat ympäristöterveystarkastajilta  sekä STM:n antamista asetuksista 461/2000 ja 401/2001.

Kaivot
Yksityisten kaivojen vedenlaatua valvotaan ensisijaisesti kaivon käyttäjän yhteydenoton perusteella. Kaivoveden tutkimuskustannukset kuuluvat kaivon omistajan maksettaviksi. Kaivoveden laatuun vaikuttavat mm. kaivon kunto ja hoito. Ohjeita kaivon tekemisestä ja kunnostuksesta löytyy esim. Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Ohje rengaskaivon puhdistukseen: Kaivon puhdistusohje.

Vesinäytetutkimuksia seudulla tekee esim. Kauhajoen elintarvikelaboratorio.

Vesilaitoksen perustaminen
Talousvettä toimittavan laitoksen toiminta edellyttää terveydensuojeluviranomaisen terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tekemää laitoksen hyväksymistä (18 §). Laitoksen tulee jättää hakemus 3 kk ennen toiminnan aloittamista ympäristöpalveluun. Vastaava ilmoitus tulee tehdä mikäli laitoksen vedenottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan tai toimitettavan talousveden laadussa tapahtuu olennaisia muutoksia.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000