Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

TALOUSVESI

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä tai pakkaavat pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä.

Talousveden tulee olla käyttäjälleen turvallista. Hyvä talousvesi on myös hyvänmakuista, hajutonta, väritöntä ja kirkasta, eikä se saa aiheuttaa verkostoputkien syöpymistä. Lainsäädännössä talousvedelle on asetettu terveysperusteisia laatuvaatimuksia ja - suosituksia. Mikäli havaitset aistinvaraisia ongelmia, ota yhteyttä vesilaitoksen edustajaan tai ympäristöterveystarkastajaan.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti Suupohjan alueella toimivien 21 suuren vesilaitoksen ja 28 pienen vesilaitoksen toimittamaa talousvettä.

Linkit: Valvira

Elintarvikehuoneistot, joilla oma kaivovesi
Elintarvikehuoneistojen käyttämän veden tulee täyttää niille asetetut laatuvaatimukset. Lisätietoa saat ympäristöterveystarkastajilta.

Yksityiset kaivot
Yksityisten kaivojen vedenlaatua valvotaan ensisijaisesti kaivon käyttäjän yhteydenoton perusteella. Kaivoveden näytteenotto- ja tutkimuskustannuksista vastaa kaivon omistaja tai tutkimuksen tilaaja.

Kaivoveden laatuun vaikuttavat mm. kaivon kunto ja hoito. Ohjeita kaivon tekemisestä ja kunnostuksesta löytyy esim. ympäristö.fi sivuilta.

Ohje rengaskaivon puhdistukseen: Kaivon puhdistusohje.

Vesinäytetutkimuksia seudulla tekee mm. SeiLab Oy. Vesinäytteen hinnat vaihtelevat sen mukaan mitä analyysejä vedestä tehdään.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000