Terveydensuojelulain mukaisten toimintojen ilmoitus- ja lupamenettely

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus ympäristöterveystarkastajalle seuraavista toiminnoista:

Talousvettä toimitavan laitoksen, jolla on oman veden tuotantoa tai käsittelyä,on haettava toimintansa hyväksymistä ympäristöterveystarkastajalta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Ilmoitus on tehtävä myös tiloja tai toimintaa koskevista oleellisista muutoksista. Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittely on maksullinen.

Toiminnan keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta on tehtävä myös kirjallinen ilmoitus. Näiden ilmoitusten käsittely on maksutonta.

Linkki: Valvira