Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

KULJETUSPALVELU

Sosiaalihuoltolain (23 §) mukaista tarveharkintaan ja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen perustuvaa liikkumista tukevaa palvelua, kuljetuspalvelua voidaan myöntää kotihoidon tukipalveluna (SHL 2014/1301), jos henkilöllä on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi alentunut toimintakyky eikä hän perustelluista syistä kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä tai kunnan järjestämää joukkoliikennettä tai asiointireittikuljetusta.

Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Palvelua voidaan käyttää vain asiointi- ja virkistysmatkoihin. Sitä ei myönnetä lääkärissäkäynti-, tutkimus-, sairaala-, tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta Kelalta.

Kuljetuspalvelu myönnetään puoleksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin korkeintaan kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka. Palvelu ei ole subjektiivinen oikeus. 

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakemuslomakkeella. Hakemuksen tekee hakija itse tai hänen valtuuttamansa henkilö. Hakemus on saatavilla kotihoitotoimistosta.   

Lisätietoja antavat:

Isojoki; palveluohjaaja, puh. 040 738 2502

Karijoki; palveluohjaaja, puh. 050 386 4645

Kauhajoki; palveluohjaaja, puh. 040 831 4411

Teuva; palveluohjaaja, puh. 050 386 4645


 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Ohjeita

Kuljetuspalvelun toimintaohje 1.1.2017 alkaen

Kuljetuspalvelun toimintaohje 1.1.2018 alkaen
 

Lomakkeita
Kuljetuspalvelujen hakemus
Kuljetuspalvelujen laskulomake

 

 

 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000