Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Palveluasuminen

Palveluasumisen tarkoituksena on tuottaa kodinomaisia palveluja tukien asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja ohjaamalla asukkaita kuntouttavan työotteen keinoin.Tavoitteena on, että mahdollisimman pitkään pystyttäisiin estämään tarve laitoshoidon palveluille.

Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, kodinomaisuutta, virikkeellisyyttä, inhimillisyyttä ja asiakkaan omien voimavarojen tukemista.

Palveluasumista tuotetaan omana toimintana kaikissa kuntayhtymän  kunnissa. Tehostettua palveluasumista tarjoavat Sanssinkoti ja Asuulikoti Kauhajoella, Koivukartano ja Kultatähkä Isojoella, Henriikkakoti Teuvalla sekä Saliininkoti Karijoella. Oma tavallisen palveluasumisen yksikkö on Niittyleinikki Teuvalla.

Omaa palveluntuotantoa täydennetään ostamalla tavallista ja tehostettua palveluasumista ostopalvelusopimuksilla sekä yksittäisillä harkinnanvaraisilla maksusitoumuksilla yksityisiltä palveluasumisen yrittäjiltä sekä kolmannen sektorin toimijoilta.
 

Palveluasumispaikan hakeminen 

Palveluasumispaikkaa haetaan aina oman asuinkunnan SAS-ryhmältä toimittamalla päivätty, allekirjoitettu palveluasumisen hakemus kunnan SAS-ryhmän puheenjohtajalle. Hakemukseen vaaditaan liitteeksi RAVA -indeksi, joka kertoo asiakkaan hoidon tarpeesta. RAVA -toimintakykymittauksen asiakkalle tekee aina hoitohenkilö.

Palveluasumisen hakemuslomake on tulostettavissa >tästä. Lomakkeita on saatavana mm. kuntien kotihoidon palveluohjaajilta, osastoilta ja akkuutiosastojen kotiutushoitajilta. Em. yksiköistä annetaan tarvittaessa myös lisätietoa asumispalvelupaikan hakemiseen liittyvissä asioissa.

Hakemukset  käsitellään ja palveluasumisen paikka myönnetään SAS-ryhmässä. Palveluasumisen paikkojen myöntämisessä  noudatetaan aina kiireellisyysjärjestystä. 
 

Palveluasumisen maksut

Koko liikelaitoskuntayhtymän alueella on voimassa yhdenmukaiset palveluasumisen maksut:  Palveluasumisen maksut 1.3.2017 alkaen.

Tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa (pitkäaikaishoito) asiakasmaksu koostuu vuokrasta, hoidon ja hoivan maksusta sekä tukipalvelumaksusta.


Hyvä tietää

Palveluasumisen asukkailla on mahdollisuus hakea Kelalta eläkkeensaajan asumistukea  ja eläkettä saavan hoitotukea.

 

Tiedote

Asiakastiedote koneellisesta lääkkeenjaosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000