Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Toimielinten kokousmenettelyt

Kokousaika- ja -paikka
Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheen-
johtajalle esityksen sen pitämisestä.

Esityslistat ja pöytäkirjat
Yhtymäkokouksen, johtokunnan, lautakuntien ja jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan
niiden valmistuttua siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
Toimielinten tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

Luottamushenkilöt 1.6.2017 - 31.5.2021
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000