Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Takaisin

Suupohjassa rakennetaan taloudellisesti kestävää Etelä-Pohjanmaan eteläisen alueen sote-keskusta

Tausta
LLKY:n johtokunnan tilaama selvitystyö Verona Consulting Oy:ltä on valmistunut. Selvityksen tavoitteena on ollut hankkia vertailutietoja vastaavien organisaatioiden kustannusrakenteesta ja tasosta palvelutarve huomioiden, tarkastella palveluprosesseja ja luoda tilannekuva LLKY:n kustannustehokkuuden, palvelurakenteen ja toimintamallien kehittämisestä. Loppuraportti pitää sisällään myös keinovalikoiman säästötoimenpiteistä. Selvitystyöhön ovat osallistuneet omistajakunnat, LLKY:n johtokunta, johtoryhmä sekä eri palvelualueiden asiantuntijat. Selvitystyön aikana valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus on edennyt ja lainsäädäntö hyväksyttiin kesäkuussa 2021. Selvitystyössä on huomioitu lainsäädännön vaikutukset sekä näkökulmat, jotka uudistuksen toteutumisen on olennaista huomioida Suupohjan alueen palvelujen kehittämisessä, kustannussäästöjen toteuttamisessa ja tuottamisessa 31.12.2022 asti. Yhtenä tarkastelunäkökulmana on ollut hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen jälkeinen aika eli ymmärrys siitä, mikä vaikutus nyt tehtävillä säästöillä on ja kustannusten nousun leikkaamisella on Suupohjan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluille osana Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta.

Kuntien palvelutarpeet

Taloudellisesti LLKY:n nettokäyttökustannukset ovat yli 92 meur (2020). Vuonna 2020 terveydenhuollon nettokäyttökustannukset olivat vuonna 49,0 meur (53,1 %), vanhustenhuollon 23,7 (25,6 %) meur ja sosiaa-lihuollon 19,6 meur (28,6 %). Suupohjan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset nettokäyttö-kustannukset ovat keskimäärin vuosina 2015-2019 nousseet keskimäärin 2,0 %, kun vastaavalla jaksolla nettokäyttökustannukset Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ovat nousseet 3,9 %. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve Suupohjan alueella on melko korkea, THL:n julkaiseman sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskerroin on Suupohjassa noin 1,3, Etelä-Pohjanmaalla 1,13 ja Pohjanmaalla 0,93. Erityisen korkea on vanhustenhuollon palvelutarve; Karijoen tarvekerroin 2,51 on neljänneksi korkein ja Isojen 2,28 yhdenneksitoista korkein kaikista Suomen kunnista.

Vahvaa kehittämistä strategisen mallin avulla

Tavoitteena on tukea nykyisen LLKY:n toiminnan kehittämistä ja palvelujen turvaamista tavoitteena, että Suupohjassa on jatkossa Etelä-Pohjanmaan eteläisen alueen vahva monialainen sote-keskus.

Toiminnan kehittämisen ja talouden tasapainottamisen yhdistetään strategisen mallin avulla. Tavoitteena on ohjata systemaattisesti strategian ja loppuraportin tuotosten toteutusta. Mallissa yhdistyy LLKY:n ja Suupoh-jan alueen strateginen kehittäminen, taloudellisesti kestävän palvelukokonaisuuden rakentaminen, tuloskortti ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Parhaillaan LLKY:ssä arvioidaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon käynnistämistä, jonka avulla johtokunnan päättämät loppuraportin toimenpiteet vietäisiin käytäntöön, organisaatioon rakennettaisiin sisäisten kehittäjien verkosto, edistettäisiin palvelumuotoilua sekä henkilöstön muutosvalmiuksien vahvistamista sote-uudistukseen valmistautuessa.

LLKY:n johtokunta tekee yksilöidyt päätökset toimenpiteistä 2.11.2021 johtokunnan kokouksessa.


Lisätietoja:

Anu Helin
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
p. 040 630 2717

Lasse Hautala, Johtokunnan puheenjohtaja
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
p. 0400 361 828
18.10.21
Kommentti (0) Lisää kommentti

Uutisotsikot:
Ajanvarauksettomat koronarokotustilaisuudet vkolla 49 (05.12.21)
Terveydensuojelulain mukaisien kohteiden valvonnan perusmaksu (03.12.21)
LLKY influenssarokotukset 2021 (01.12.21)
Tiedote korona-altistumisista Kauhajoella ja Teuvalla (30.11.21)
Etäkonsultointihankinta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palveluissa (30.11.21)
Koronarokotusten tilanne viikko 48 (29.11.21)
Ajanvarauksettomat koronarokotustilaisuudet vkolla 48 (29.11.21)
Koronarokotusbussi 30.11. Isojoella, Karijoella ja Teuvalla (28.11.21)
Tiedote korona-altistumisesta Kauhajoen Koulukeskuksessa (26.11.21)
Tiedote korona-altistumisesta Kauhajoella 20.11. (25.11.21)

| Ensimmäinen Edellinen Seuraava Viimeinen |