Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

IKÄIHMISTEN PALVELUT

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kunnissa on laadittu Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuosille 2016?2020, jonka tavoitteena on edistää ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa eri toimijat yhteiseen tavoitteeseen ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kunnissa on laadittu Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuosille 2016?2020, jonka tavoitteena on edistää ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa eri toimijat yhteiseen tavoitteeseen ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 

Ikäihmisten palveluiden päätavoite on tukea asiakkaiden kotona selviytymistä ja ennaltaehkäistä palveluasumisen tarvetta.

Ikäihmisten palveluihin kuuluvat:

 • Intervallihoito eli lyhytaikaishoito palvelukodeissa tai perhehoidossa 
 • Kotihoito
 • Omaishoito
 • Palveluasuminen
 • Ikäihmisten perhehoito
 • Päivätoiminta
 • Muistineuvolatoiminta
 • SAS
 • Liikkumista tukevat palvelut 


IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU

 • palvelukoordinaattori antaa ikäihmisille neuvontaa ja ohjausta arjen asioissa
 • palvelukoordinaattorin tehtäviin kuuluu ikäihmisten ja heidän omaistensa, läheistensä henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus liittyen LLKY:n tarjoamiin ikäihmisten palveluihin ja etuuksiin
 • palvelukoordinaattorilta voi tiedustella myös muista kunnassa tarjottavista, ikääntyneille suunnatuista palveluista sekä harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista
 • palvelukoordinaattori ei myönnä tai järjestä palveluita tai etuuksia vaan tehtävänä on yleisluonteisesti tunnistaa ja kartoittaa ikäihmisen tilannetta ja ohjata häntä ottamaan yhteyttä oikeaan, palvelua tarjoavaan tahoon 
 • palvelukoordinaattorin antama palvelu on maksutonta ja se on suunnattu kaikille 65 vuotta täyttäneille LLKY:n (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) alueella asuville ikäihmisille ja heidän omaisilleen ja läheisilleen
 • palvelukoordinaattorin voi kutsua myös yhdistysten tai muiden toimijoiden kokouksiin tai tapahtumiin kertomaan ikääntyvien palveluista
 • yhteydenotot puhelimitse arkisin klo 8-14 tai sähköpostilla:

        Tuula Kälviäinen, palvelukoordinaattori
        040 182 2257
        etunimi.sukunimi@llky.fi

 

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn odotusaika ajalta 1.1. - 30.6.2017

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat/aikarajat löytyvät www.llky.fi - Hoidon ja hoivan palvelut - Ikäihmisten palvelut - sivulta. Lisäksi tiedot ovat saatavilla kotihoidon toimistoista.

Seuraavan kerran keskimääräinen odotusaika julkaistaan tammikuussa 2018 ajalta 1.7. - 31.12.2017.

Odotusajat 1.1. - 30.6.2017

  ISOJOKI      KARIJOKI    KAUHAJOKI   TEUVA  
Palveluntarpeen selvittäminen 0-7 vrk 0-7 vrk 0-7 vrk 0-7 vrk
Kotihoitopalvelut 0-7 vrk 0-7 vrk 0-7 vrk 0-7 vrk
Omaishoidontuki 0-1 kk 0-1 kk 0-3 kk 0-1 kk
Ympärivuorokautinen palveluasuminen

0-1 kk

(ka. 2 vkoa)

0-3 kk

(ka. 1,3 kk)

0-6 kk*

(ka. 1,8 kk)

0-4 kk

(ka.1,1 kk)

*Kauhajoen palveluasumiseen liittyvät muutokset vaikuttaneet osaksi tähän tulokseen.

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa kotihoidon johtaja Eila Runsala, puh. 040 184 0072 tai palvelukoordinaattori Tuula Kälviäinen, puh. 040 182 2257

 

 

Lomakkeet
Palveluasumis- ja perhehoitohakemus

Hakemus pitkäaikaisen palvelun piiriin kotikunnan muuttuessa

Eläkkeensaajan asumistuki (Kela)

Eläkettä saavan hoitotuki (Kela) 

Omaishoidontukihakemus

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Omavalvontasuunnitelma

Turvapuhelimen tilaussopimus/Stella

Asiakastietojen muutoslomake/Stella

Ohjeet
Asukaspuhelimet palvelu-asumisessa

Asumispalveluiden kriteerit 1.1.2015 alkaen

Kotihoidon, päivätoiminnan ja muistineuvolatoiminnan kriteerit

Palvelumaksut

Palveluasumisen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Kotihoidon ja tukipalvelujen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Kotihoidon ja tukipalvelujen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

 

 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000