Hoidon ja hoivan palvelut

kattaa polikliinisen ja osastotoiminnan, ikäihmisten neuvonta ja palvelut, erikoissairaanhoidon ostot sekä hoidolliset tukipalvelut, kuten välinehuolto.

Pitkäaikaissairas? Sinulla on oikeus terveys- ja hoitosuunnitelmaan!

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on aloitettu POTKU-hankkeen myötä tekemään pitkäaikaissairaille asiakkaille terveys- ja hoitosuunnitelmia. Pitkäaikaissairaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on yksi tai useampi diagnosoitu sairaus.
 
Terveys- ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa hänen henkilökohtaisista tavoitteistaan ja tarpeistaan. Siitä käyvät ilmi asiakkaan sairaudet, lääkitykset, hoidon tavoitteet ja tarpeet sekä keinot niiden saavuttamiseksi ja hoidon seuranta. Asiakas saa terveys- ja hoitosuunnitelman itselleen ja sitoutuu noudattamaan siinä sovittuja asioita.
 
Terveydenhuoltolain mukaan asiakas on oikeutettu pitkäaikaisen oleskelun tai väliaikaisen asumisen vuoksi terveys- ja hoitosuunnitelmansa mukaiseen hoitoon myös muualla kuin kotipaikkakunnallaan. Terveys- ja hoitosuunnitelma toimii maksusitoumuksena pitkäaikaissairaalle asiakkaalle. Terveys- ja hoitosuunnitelma myös helpottaa terveyskeskuksessa hoidon järjestämistä ja ennen kaikkea parantaa asiakkaan osallistumista ja antaa valmiuksia omahoitoonsa.

Suupohjan sähköinen yhteydenottopyyntö LLKY:n terveyskeskusten ja - asemien vastaanottoihin. Alla oleva kuva toimii linkkinä.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen sähköinen asiointi
 

Väestörekisterikeskuksen varmennekortit

LLKY tarjoaa rekisteröintipalvelua alueensa muille toimijoille, joilla ei ole omaa tilausjärjestelmää. Muiden kuin LLKY:n työntekijöiden varmennekorttien tilaaminen on 1.1.2016 alkaen maksullinen palvelu. Kortin tilaaminen maksaa 28,52 euroa (hintaan sisältyy alv. 24 %).

Lisätietoja varmenteiden ja toimikorttien hakemisesta ja käyttöönottamisesta saa VRK:n Fineid-sivuston Terveydenhuollon varmennepalvelut -sivuilta osoitteesta http://www.fineid.fi/default.aspx?id=284.

Rekisteröintipisteiden yhteystiedot:

Isojoki: Maria Juhala puh. 040 531 2550
Karijoki: Maria Juhala puh. 040 531 2550
Kauhajoki: Marja Pihlaja, puh. 040 662 3070
Teuva: Kaija Salomaa puh. 040 480 4570 

 


 

Strategioita
Mielenterveys- ja päihdestrategia 2011-2015
Mielenterveys- ja päihdestrategia, julkaisu
Koulujen päihdestrategia

Esitteitä
Päihde- ja mielenterveyspalvelut 
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

Ohjeita
Lähisuhdeväkivallan         toimintaohjelma 

Linkit

Mielenterveystalo
Mielenterveystalo.fi sivuilta pääset aikuisten ja nuorten nettipalveluihin, jotka ovat avoimia kaikille, eivätkä vaadi kirjautumista.
Mielenterveystalo, aikuiset
Mielenterveystalo, nuoret