Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Ympäristöpalvelut / Ympäristöterveysvalvonta / Ajankohtaista

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN AJANKOHTAISET

 

Terveydensuojelulain mukaisien kohteiden valvonnan perusmaksu aletaan perimään vuodesta 2022 alkaen (21.12.2022)

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitettavien toimintojen valvonnasta peritään jatkossa kunnan määrittelemien valvontamaksujen lisäksi uusi valvonnan perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Muutoksella edistetään valvonnan kohdentamista kaikkein vaikuttavimpiin valvontatoimenpiteisiin ja -keinoihin. Perusmaksu mahdollistaa valvonnan toteuttamisen nykyistä kattavammin ja monipuolisemmin.

Pienimuotoisilta toimijoilta, joille vuosittainen valvonnan perusmaksu on kohtuuton suhteessa heidän toiminnastaan syntyvään valvonta- ja ohjaustarpeeseen, ei peritä valvonnan perusmaksua.

Terveydensuojelulakiin on tarkennettu myös ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää sääntelyä täsmentämällä, mitkä toiminnanharjoittajat ovat velvollisia ilmoittamaan toimipaikkojen ja toimintojen käyttöönotosta. Tarkennuksia on tehty muun muassa majoitustoimintoihin ja kauneushoitoloihin. Lakiin on lisäksi tehty pieniä muutoksia muita kuin perusmaksuja koskeviin maksuihin sekä muutoksenhakua koskeviin pykäliin.

Terveydensuojelulakiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Terveydensuojelussa väestön terveyttä suojellaan muun muassa valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden, asumisen ja yhteisten oleskelutilojen aiheuttamia terveydellisiä hait-tavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi. Nämä valvontatehtävät kuuluvat kuntien terveydensuojeluviranomaisille.

Lue lisää:
Valvira.fi

 

 

Elintarvikeyrityksiltä peritään valvonnasta perusmaksua vuodesta 2022 alkaen (5.11.2021)

Elintarvikevalvonnan perusmaksu peritään valvontakohdekohtaisesti kunnan valvomilta kohteilta. Valvonnan perusmaksu on 150 e vuosittain ja se peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sen mukaan mikä on valvontakohteen tilanne vuoden alussa. Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään samalla tavoin vuosittain

 

Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja elintarviketoimintoja sekä elintarvikekontaktimateriaalitoimijoita. 

Valvonnan perusmaksusta on säädetty elintarvikelaissa 297/2021, joka tuli voimaan 21.4. 2021.

Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu, se ei määräydy valvontatarpeen mukaisesti. Maksua ei peritä kesken vuotta, eikä ositetusti vaan aina 150 e suuruisena.

 

Valvonnan perusmaksu ei koske alkutuotantoa ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa. Valvonnan perusmaksusta on lisäksi vapautettu

Kun saman yrittäjän hallinnassa ja vastuulla on samassa toimipaikassa (käytännössä osoitteessa) useampi elintarvikehuoneisto (tai elintarviketoiminta ja elintarvikekontaktimateriaalitoiminta) niin valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran.

Vaikka elintarvikehuoneisto tai toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta niin kohde on valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73§:n mukaisesti.

 

Lisätietoja Ruokaviraston sivulla, jossa tulkintaesimerkkejä ja tietoa valvonnan perusmaksuasiasta:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/valvonnan-perusmaksu/

Sekä valvonnan perusmaksua koskevaan Ruokaviraston tiedotteeseen:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/uutiset-elintarvikealalta/elintarvikeyrityksilta-peritaan-valvonnasta-perusmaksua-vuonna-2022/