Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Terveyspalvelut / Työterveyshuolto

TYÖTERVEYSHUOLTO


Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työterveyshuolto on yhtiöitynyt virallisesti osaksi TT Botniaa 1.5.2021.

Työterveyshuollon www-sivuja päivitetään toukokuun alussa.

 

Sähköinen asiointi työterveyshuoltoon

Verkkoasioinnin kautta voit hoitaa yleisimmät asioinnit työterveyshuoltoon
silloin kuin sinulle sopii.

ALOITA TÄSTÄ

Ajanvaraus työterveyshuoltoon ma-pe klo 8-12 puh. (06) 521 5522.

Käyntiosoite: Teknologiakeskus Logistia, Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki
 

TYÖTERVEYSHUOLTO YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN JA TYÖN PARHAAKSI

Työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö käynnistyy työnantajan järjestäessä työterveyspalvelut henkilöstölleen. Työnantajan tulee järjestää työntekijöilleen lakisääteiset ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Lisäksi työnantaja voi ostaa myös sairaanhoidon palveluja työntekijöilleen. Maatalousyrittäjille ja muille yrittäjille työterveyspalvelut ovat vapaaehtoisia.

Varsinaisten työterveystarpeiden tunnistaminen ja todentaminen tehdään aina yhteistyössä työpaikan kanssa. Tavoitteena on ennakoiva ja vaikuttava toiminta työn, työolojen, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi moniammatillisen työterveyshuoltotiimin osaamista hyödyntäen.

Työterveyshuoltotoiminnan laajuus sovitaan sopimuksella ja toteutetaan vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma laaditaan yhteistyössä kanssanne yrityksenne tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

Tehokkaalla ja aktiivisella yhteistyöllä voimme vaikuttaa työssä jaksamiseen, työurien pitenemiseen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon sekä sairaudesta tai muusta johtuvaan tuottavuuden alenemaan, sairauspoissaolojen vähentämiseen ja nopeaan työelämään palaamiseen sekä työkyvyttömyyseläkkeiden ja työtapaturmien vähentämiseen. 

 

TYÖTERVEYSHUOLLON MONIAMMATILLINEN TIIMI PALVELUKSESSASI

Työterveyshuollossamme toimii moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat työterveyslääkäri, työterveyshoitajia, työfysioterapeutteja, työterveyspsykologi sekä työkykykoordinaattori ja kaksi osastonsihteeriä.

Toteutamme työterveyshuoltoa yhteistyössä työpaikan kanssa monipuolisella osaamisellamme. Yhteisenä tavoitteenamme on terveyden ja työkyvyn sekä yrityksen toiminnan tukeminen ennaltaehkäisevin toimenpitein. Kartoitamme riskejä, kuormitustekijöitä sekä altisteita ja annamme asianmukaisia toimenpide-ehdotuksia yhteistyöhön perustuen. Pyrimme ennaltaehkäisemään terveysongelmien syntyä ja sairauspoissaoloja.

Ammattilaiset:

Työterveyshoitaja

Työterveyslääkäri

Työkykykoordinaattori

Asiantuntijat:

Työfysioterapeutti

Työterveyspsykologi

Ravitsemusterapeutti

Tule asiakkaaksi?

*klik*

Ajanvaraus

ma-pe klo 8-12 puh. (06) 521 5522.
Tarkemmat ajanvaraus tiedot löydät täältä

 

TTH:n yhteystiedot

*klik*