SUURI YLEISÖTILAISUUS

Suurella yleisötilaisuudella tarkoitetaan tapahtumaan, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tapahtuman järjestäjä voi olla yksityinen henkilö, yritys, yhdistys ja julkinenkin sektori.

Suurten yleisötilaisuuksien valvonnalla pyritään ehkäisemään jätehuollosta ja hygieenisistä olosuhteista aiheutuvia terveyshaittoja. Suuresta yleisötilaisuudesta tehdään ilmoitus ympäristöterveystarkastajalle hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

 

Lisätietoa:

Evira, Ulkomyyntiohje

Valvira, Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto

Valvira, Tupakointikiellot ja -rajoitukset