VALVONTAELÄINLÄÄKÄRI

- muna-alan laitosvalvonta
- eläinsuojelu

- muut viranomaistehtävät kuten maidontuotantotilojen tarkastukset

eläinlääkäri Tiina Jokela, puh. 0400 362 464