VALVONTAELÄINLÄÄKÄRI

- muna-alan laitosvalvonta
- eläinsuojelu

- muut viranomaistehtävät kuten maidontuotantotilojen tarkastukset

Valvontaeläinlääkärin asioissa ole yhteydessä eläinlääkäreihimme.