Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute
 

 

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Henkilötietolain (523/1999) mukaan jokaisesta henkilörekisteristä tulee laatia rekisteriseloste.
Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, mitä henkilötietojarekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.
Rekisteri- ja tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän rekisteri- ja tietosuojaselosteet ovat yleisesti saatavilla toimipaikoissa ja yhtymän internet-sivuilla.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet:

Potilasrekisteri
Työterveyshuollon rekisteri
Ikäihmisten palveluasumisen asiakasrekisteri
Ikäihmisten perhehoidon asiakasrekisteri
Omaishoidontuen sopimusrekisteri
Omaishoidontuen palvelusetelirekisteri
SAS-rekisteri
RAVA-rekisteri
Kotipalveluiden tukipalveluiden ja niihin rinnastettavien palveluntuottajien rekisteri  Vapaaehtoistoiminnan rekisteri
RAI-rekisteri
Klinik Pro asiakasrekisteri

TeleQ takaisinsoittojärjestelmän tietosuojaseloste IkäLuotsi

Hoitajakutsujärjestelmät tietosuojaseloste
Kameravalvonta tietosuojaseloste

Lastensuojelun asiakasrekisteri
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri
Lastenvalvojan asiakastietorekisteri
Perheneuvolan asiakasrekisteri
Toimeentulotukirekisteri
Päihdehuollon asiakasrekisteri
Päihdetyön asumispalvelun asiakasmaksurekisteri
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asiakasrekisteri
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri
Kykyviisarin henkilönumerorekisteri

Mielenterveyskuntoutujien asiakasrekisteri
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun asiakasmaksurekisteri
Välitystilin asiakasrekisteri
Asiakasmaksujen perimättä jättämistä ja alentamista koskeva asiakasrekisteri
Vammaispalvelun asiakasrekisteri

Henkilötietorekistereiden käyttäjärekisteri
Henkilöstörekisteri WEB-tallennus
Henkilöstörekisteri Pegasos-henkilöstöhallinto
Henkilöstörekisteri Populus-matkahallintajärjestelmä
Luottamushenkilörekisteri
Avoin työnhakulomake

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjeet

LLKY:n tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

LLKY:n henkilöstön
tietoturvaohjeet

LLKY:n käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma

Lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Käyttäjälokitietojen selvityspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus

Terveydenhuollon asiakkaan muistutus

Potilasvahinkoilmoitus

Lisätietoa

Sosiaaliasiamiespalvelut

Potilasasiamiespalvelut

Tietosuojavastaava

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)

Henkilötietolaki
(Finlex) 

 

  

 

 

 

 

  

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000