Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

  

Tietosuojavastaava
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttävät, että jokainen palvelun antaja hoitaa, ohjeistaa, seuraa ja valvoo tietosuojan toteutumista toiminnassaan.

Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajalla tulee olla nimettynä tietosuojavastaava(t), jonka tehtävänä on erityisasiantuntijana auttaa palvelun antajaa velvoitteidensa toteuttamisessa.

Tietosuojavastaava mm.

  • seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä
  • tukee henkilökuntaa ja rekisteröityjä tietosuoja-asioissa
  • osallistuu henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan
  • osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan valmisteluun ja ylläpitoon
  • osallistuu henkilöstölle annettavan tietosuojakoulutuksen toteuttamiseen
  • raportoi johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista
  • toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin

Selvityspyynnöt oikeudettomasta henkilötietojen käsittelystä voi osoittaa kyseisen toimintayksikön esimiehelle, palvelujohtajalle tai tietosuojavastaavalle.

Henkilörekistereistä on nähtävillä henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tietosuojavastaava on:

Petri Borén
Tietosuojavastaava
puh.040 194 0894
etunimi.sukunimi@seutupalvelukeskus.fi
 
 
 
 
 
 

 

 

Ohjeet

LLKY:n tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

LLKY:n henkilöstön
tietoturvaohjeet

LLKY:n käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma

Rekisteriselosteet

Lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Käyttäjälokitietojen selvityspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus

Terveydenhuollon asiakkaan muistutus

Potilasvahinkoilmoitus

Lisätietoa

Sosiaaliasiamiespalvelut

Potilasasiamiespalvelut

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)

Henkilötietolaki
(Finlex) 

 

  

 

 

 

 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000