Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

FYSIKAALISET OLOT

Lämpötila ja kosteus
Asunnon lämpötilalla ja kosteudella on suuri merkitys asumisterveydessä. Asuinhuoneiden lämpötilan tulee olla vähintään +18, mutta ei saa kohota yli +26:n asteen, ellei mahdollinen kohoaminen johdu ulkoilman lämpöisyydestä. Normaaliolosuhteissa asuntojen huoneilman lämpötila koetaan hyväksi n. +21 - 22 asteessa.

Asuntojen sisäilman hyvänä suhteellisena kosteustasona pidetään 20-60%. Liiallinen sisäilman kosteus näkyy yleensä kosteuden tiivistymisenä asunnon pintarakenteissa. Liian kuiva sisäilma puolestaan voi aiheuttaa limakalvojen ja ihon kuivumista.

Ilmanvaihto ja vetoisuus
Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa epäpuhtauksia sekä liiallista lämpöä sisäilmasta ja tuoda sopivassa suhteessa puhdasta ilmaa sisätiloihin. Mikäli ilmanvaihto toimii hyvin, sisätiloissa on raikas ilma ja esim. pesutilat kuivuvat vuorokaudessa käytön jälkeen. Jos kosteus tiivistyy pinnoille sisätiloissa ja ilma on ummehtuneen tuntuista sekä pahan hajuista, on mahdollista, että ilmanvaihto ei toimi odotetusti.

Vetoisuus johtuu yleensä rakennuksen ulkovaipan läpi kulkevasta kylmästä ilmavirrasta. Tyypillisiä vedonaiheuttajia on yleensä huonosti tiivistetyt ikkunat, suuret ikkunapinta-alat, huonosti tiivistetyt ovet ja ulkoseinässä olevat ulkoilmaventtiilit.

Melu
Melu on ääntä, joka koetaan epämiellyttävänä ja häiritsevänä. Melun häiritsevyyteen vaikuttavat melun syntymis- ja esiintymisolosuhteet. 

Melulle on sosiaali- ja terveysministeriön toimesta laadittu ohjearvot, jotka on laadittu sisätiloihin päivä- ja yöajalle. Päiväaikainen melu asuinhuoneissa ja muissa vastaavissa oleskelu- ja työskentelytiloissa on (klo. 7-22) 35dB ja yöaikainen (klo. 22-7) 30dB. Asunnon muissa tiloissa esim. keittiössä ja saunassa äänitaso saa olla yöllä sekä päivällä enintään 40dB. 

Radon
Radon on maaperästä peräsin oleva kaasu, joka kulkeutuu asuntoihin rakennuksen alta maaperästä, talousveden käytön yhteydessä vapautuu radonia ja vähäisissä määrin myös rakennusmateriaaleista. Radonpitoisuuksien mittauksia asuinhuoneista tehdään sitä varten kehitetyillä mittareilla. Mittausajankohta on talvella (marras- huhtikuussa). 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (944/92) mukaan huoneilman radonpitoisuus ei saa ylittää arvoa 400 Bq/m3. Uusi asunto ja rakennus tulee suunnitella siten, että vuosikeskiarvo ei ylittäisi arvoa 200Bq/m3.

Lisätietoa Säteilyturvakeskuksen (STUK) sivuilta.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000