Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiespalvelut ovat siirtyneet 1.1.2009 alkaen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hoidettavaksi.
Kuntayhtymän sosiaaliasiamiehenä toimii Elina Aaltonen.

Tehtävät ja palvelut
1.1.2001 voimaan tulleen sosiaalihuollon asiakaslain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.
Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on asiakaslain 24 §:n mukaan:
1. Neuvoa asiakkaita ja työntekijöitä asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä;
2. Avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen (hallintokantelu ja
muutoksenhaut päätöksiin) käytössä;
3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi
5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallituksille
Sosiaaliasiamiehen tehtävät jakaantuvat välittömään asiakastyöhön sekä tiedottamis- ja vaikuttamistyöhön.

Mikä on sosiaalihuoltoa?
Seuraavat sosiaalipalvelut ja tukitoimet kuuluvat sosiaalihuollon asiakaslain piiriin: sosiaalityö, toimeentulotuki,
kasvatus- ja perheneuvonta, päivähoito, kehitysvammaisten huolto, vammaispalvelut, lapsen huolto- ja
tapaamisoikeusasiat, elatusturva, isyysasiat, lastensuojelu, vanhustenhuolto, omaishoito ja päihdehuolto sekä
kuntouttava työtoiminta.

Mitkä tehtävät eivät kuulu sosiaaliasiamiehelle
Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä päätösvaltaa sosiaalihuollon asioissa. Hän ei tee päätöksiä eikä voi
muuttaa kunnan viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Sosiaaliasiamiehen toimenkuvaan eivät kuulu
sosiaalivakuutukseen liittyvät (Kelan etuudet ym.) asiat. Näissäkin asioissa asiamies pyrkii kuitenkin
ohjaamaan asiakkaan oikealle viranomaiselle avun saamiseksi.

Sosiaaliasiamiehen toiminta-alue:
Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane,
Lappajärvi, Seinäjoki, Soini, Teuva, Töysä, Vimpeli ja Ähtäri.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Elina Aaltonen
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Eskoontie 47, 60280 Seinäjoki
puh. 050 474 6716
Sähköposti: elina.aaltonen@eskoo.fi

www-sivut: www.eskoo.fi

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000