Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Talous- ja velkaneuvonta

Käyntiosoite: Kauhajoen kaupungintalo
Postiosoite: PL 100, 61801 KAUHAJOKI

Ajanvaraukset puh. 040-485 0025 tai sähköpostitse: velkaneuvonta(at)llky.fi

Vaativissa oikeudellisissa ongelmissa yhteydenotto

Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimiston Kauhajoen toimipaikkaan

puh. 029 56 61100 tai email: etela-pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi
 

Tiedoksenne, että talous- ja velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alussa oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.

Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat 31.12.2018 jälkeen. Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto (osoite varmistuu myöhemmin) ja sen sähköpostiosoite on 1.1.2019 alkaen Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto, email: etela-pohjanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi Jos asiasi käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt ennen vuotta 2019, asiakastietosi eivät siirry oikeusaputoimistoon. Muista säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjat. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.

Keskeneräisten velkajärjestelyasioiden vuoksi meillä on enää muutama satunnainen ajanvarausaika, mutta voimme antaa teille alustavan ajan ensi vuoden helmikuulle Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimiston velkaneuvontaan. Tammi- tai helmikuun aikana teihin tullaan ottamaan yhteyttä ja vahvistamaan ajanvarausaika.

 

Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta;

  • avustetaan heitä taloudenpidon suunnittelussa;
  • selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet ja avustetaan velallista tämän selvittäessä mahdollisuuksia tehdä velkojiensa kanssa sovinto;
  • avustetaan velallista velkajärjestelyyn liittyvän asian hoitamisessa; erityisesti velkajärjestelyhakemuksen ja muiden yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain edellyttämien selvitysten ja asiakirjojen laatimisessa; sekä
  • ohjataan velallinen hakemaan tarvittaessa oikeudellista apua.

  

Velkajärjestelylain muutos on hyväksytty ja se on tullut voimaan 1.1.2015, muutoksen myötä pienimuotoista elinkeinotoimintaa harjoittavat yrittäjät voivat tietyin edellytyksin päästä velkajärjestelyyn.

Yrittäjäasiakkaan prosessi velkajärjestelyssä etenee seuraavasti:

  • Jos yrityksesi on maksuvaikeuksissa, niin kannattaa välittömästi olla yhteydessä Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalveluun nro 029 5024880 arkipäivisin klo 9-16, jossa tehdään puhelinhaastatteluna alustava arvio elinkeinotoiminnan kannattavuudesta.
  • Mikäli arvioinnissa todetaan toiminnan olevan (riittävän) kannattavaa tai se kohtuullisin toimenpitein saadaan sellaiseksi, yrittäjä ohjataan ottamaan yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan muiden velkajärjestelyn edellytysten selvittämiseksi.
  • Mikäli muita esteitä ei ole, yrittäjä ohjataan hankkimaan varsinainen asiantuntijaselvitys/lausunto elinkeinotoiminnan kannattavuudesta (tilintarkastajan tai muun luotettavan asiantuntijan selvitys velkajärjestelyn edellytysten arvioimiseksi). Asiantuntijalausunto on yrittäjälle maksullinen (arviolta noin 1.000 euroa).
  • Velkajärjestelyyn päästäkseen elinkeinotoiminnan lakisääteiset maksut tulee olla maksettuna, kirjanpito ajan tasalla ja yritystuolosta on jäätävä maksuvaraa velkojen maksamiseen.
  • Lisäksi pienimuotoista elinkeinotoimintaa harjoittavan yrittäjän velkajärjestelyssä otetaan mukaan ns. yksityiselämän velat.
  • Ellei edellytykset velkajärjestelyyn pääsemiseksi täyty, niin elinkeinonharjoittajalla on mahdollisuus hakea yrityssaneerausta, lopettaa yritystoiminta tai hakeutua konkurssiin. 

Talous- ja velkaneuvontapalvelu on maksutonta. Kaikki velkaneuvojan ja asiakkaan väliset keskustelut ovat luottamuksellisia. Velkaneuvoja on vaitiolovelvollinen.

Takuu-Säätiö tarjoaa puhelinneuvontaa erilaisten velkojen ja rästilaskujen vuoksi talousvaikeuksissa oleville ja heidän läheisilleen. Voit soittaa maksutta kaikkialta Suomesta arkisin klo 10-14 puhelin 0800-98009. Puhelut ovat luottamuksellisia.

Vaativissa oikeudellisissa ongelmissa yhteydenotto Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimiston Kauhajoen toimipaikkaan puh. 029 56 61100 (email: etela-pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi

 

 

 


 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000