Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Talous- ja velkaneuvonta

Käyntiosoite: Kauhajoen kaupungintalo
Postiosoite: PL 100, 61801 KAUHAJOKI

Ajanvaraukset ma - pe klo 9.00 - 15.30 puh. 040-4850025 

tai sähköpostitse: velkaneuvonta(at)llky.fi

 

Vaativissa oikeudellisissa ongelmissa yhteydenotto

Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimiston Kauhajoen toimipaikkaan

puh. 029 56 61100 tai email: etela-pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi
 

Talous- ja velkaneuvonta palvelee Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kuntien asukkaita taloudellisen tilanteensa selvittämisessä ja sopimusneuvotteluissa velkojien kanssa.

Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta;

 • avustetaan heitä taloudenpidon suunnittelussa;
 • selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet ja avustetaan velallista tämän selvittäessä mahdollisuuksia tehdä velkojiensa kanssa sovinto;
 • avustetaan velallista velkajärjestelyyn liittyvän asian hoitamisessa; erityisesti velkajärjestelyhakemuksen ja muiden yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain edellyttämien selvitysten ja asiakirjojen laatimisessa; sekä
 • ohjataan velallinen hakemaan tarvittaessa oikeudellista apua.
 •  

Velkajärjestelylain muutos on hyväksytty ja se on tullut voimaan 1.1.2015, muutoksen myötä pienimuotoista elinkeinotoimintaa harjoittavat yrittäjät voivat tietyin edellytyksin päästä velkajärjestelyyn.

Yrittäjäasiakkaan prosessi velkajärjestelyssä etenee seuraavasti:

 • Jos yrityksesi on maksuvaikeuksissa, niin kannattaa välittömästi olla yhteydessä Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalveluun nro 029 5024880 arkipäivisin klo 9-16, jossa tehdään puhelinhaastatteluna alustava arvio elinkeinotoiminnan kannattavuudesta.
 • Mikäli arvioinnissa todetaan toiminnan olevan (riittävän) kannattavaa tai se kohtuullisin toimenpitein saadaan sellaiseksi, yrittäjä ohjataan ottamaan yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan muiden velkajärjestelyn edellytysten selvittämiseksi.
 • Mikäli muita esteitä ei ole, yrittäjä ohjataan hankkimaan varsinainen asiantuntijaselvitys/lausunto elinkeinotoiminnan kannattavuudesta (tilintarkastajan tai muun luotettavan asiantuntijan selvitys velkajärjestelyn edellytysten arvioimiseksi). Asiantuntijalausunto on yrittäjälle maksullinen (arviolta noin 1.000 euroa).
 • Velkajärjestelyyn päästäkseen elinkeinotoiminnan lakisääteiset maksut tulee olla maksettuna, kirjanpito ajan tasalla ja yritystuolosta on jäätävä maksuvaraa velkojen maksamiseen.
 • Lisäksi pienimuotoista elinkeinotoimintaa harjoittavan yrittäjän velkajärjestelyssä otetaan mukaan ns. yksityiselämän velat.
 • Ellei edellytykset velkajärjestelyyn pääsemiseksi täyty, niin elinkeinonharjoittajalla on mahdollisuus hakea yrityssaneerausta, lopettaa yritystoiminta tai hakeutua konkurssiin. 

Talous- ja velkaneuvontapalvelu on maksutonta. Kaikki velkaneuvojan ja asiakkaan väliset keskustelut ovat luottamuksellisia. Velkaneuvoja on vaitiolovelvollinen.

Takuu-Säätiö tarjoaa puhelinneuvontaa erilaisten velkojen ja rästilaskujen vuoksi talousvaikeuksissa oleville ja heidän läheisilleen. Voit soittaa maksutta kaikkialta Suomesta arkisin klo 10-14 puhelin 0800-98009. Puhelut ovat luottamuksellisia.

Vaativissa oikeudellisissa ongelmissa yhteydenotto Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimiston Kauhajoen toimipaikkaan puh. 029 56 61100 (email: etela-pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi

Talous- ja velkaneuvonnan linkit
Marttaliiton Kodin talous-sivuilla ohjeita lainan ottajalle http://www.martat.fi/
KELA:n kotisivuilla esim. asumistuen laskenta http://www.kela.fi/
Verohallinnon kotisivuilla voit itse laskea veroprosenttisi http://www.vero.fi/
Tie julkisiin palveluihin: tietoa julkisen hallinnon palveluista esim. verkkolomakepalvelu http://www.suomi.fi/  
Kuluttajavirasto http://www.kkv.fi/ 
Neuvontaa pienyrityksen maksuvaikeuksissa: Yritys-Suomi Talousapuneuvontapalvelu: http://www.yrityssuomi.fi/yrityksen-maksuvaikeudet
Sähkön kilpailuttaminen: http://www.energiamarkkinavirasto.fi/ > vertaa sähkötarjouksia 
Takuu-säätiö: http://www.takuu-saatio.fi/   Tietoa takauksen hakemisesta järjestelyluottoon. Maksuton Velkalinja puh. 0800-98009 
Suomen asiakastieto Oy: http://www.asiakastieto.fi/ Ohjeita  luottotietojen tarkistamiseen 
Tietoa ulosotosta : http://www.oikeus.fi/  
 

 

 

 


 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000