Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus ma-su klo 8-22
puh. 06 2413 3200

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 10-15
puh. 06 2413 3220


Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202
Päivystys arkisin klo 16.15-8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8.00

Takaisin

LLKY:n koronatiedote

Käytännön ohjeita Koronaviruksen leviämisen estämiseksi 17.3.2020

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Epidemiatilanne muuttuu nopeasti ja tartuntaketjuja voidaan ehkäistä parhaiten rajoittamalla matkustamista ja kokoontumisia.

Hallitus linjasi toimenpiteet 16.3.2020 ja uusia ohjeita tulee koko ajan.

Suupohjan (LLKY:n) alueella toimitaan seuraavasti:

1.Väestöä pyydetään soittamaan ensisijaisesti äkillisissä sairastumisissa kiirevastaanoton numeroon 06 2413 3200 (8-22). Yöaikana toimii kansallinen numero 116 117. Painopiste on väestön neuvonnassa. Tavoitteena on, että kaikkein terveimmät pysyvät kotona.

2.Valtakunnallinen koronaviruksen neuvontapuhelin on avattu. Numerosta 0295 535 535 suomalaiset voivat kysyä asiantuntijoilta yleistä tietoa koronaviruksesta. Numeroon ei soiteta silloin, kun epäillään omaa sairastumista. Numero palvelee valtakunnallisesti, ja on soittajille maksuton. Puhelinpalvelu palvelee arkisin 8-21 ja lauantaisin kello 9-15.

3.Terveydenhuollon vastaanottopalvelut
Etävastaanottona toteutetaan kaikki sellainen vastaanottopalvelu, joka on mahdollista. Ennen pääsiäistä sovituista kiireettömistä vastaanotoista osa joudutaan peruuttamaan. Kaikkiin asiakkaisiin ollaan yhteydessä.
Potilaat ryhmitellään eri tiloihin, siten että mahdollisen koronavirustartunnan saaneet potilaat tutkitaan eri tiloissa.

4.Röntgen- ja laboratoriopalvelut. Röntgen toimii normaaliin tapaan ajanvarauksella. Laboratorion näytteenotto toimii ajanvarauksella ja neuvonnalla. Tällä mahdollistetaan, että infektiopotilaat tutkitaan eri tiloissa.

5.Neuvola- ja kouluterveydenhuolto. Äitiysneuvolan käynnit jatkuvat normaalisti. Perhesuunnittelun käynnit hoidetaan pääosin puhelimitse. Ehkäisyyn liittyvät asiat hoidetaan. Lastenneuvolassa alle 1 vuotiaiden käynnit jatkuvat. Kaikki rokotusohjelman mukaiset käynnit jatkuvat normaalisti (2kk, 3kk, 5kk, 1 v, 1½ v, 4 v ja 6 v). Käynneille ei saa tulla koko perhe tai sairaana ollessa.
Kouluterveydenhuollossa hoidetaan rokotukset, joita ei voi siirtää myöhempään ajankohtaan. Samoin hoidetaan sairauden seurantaan liittyvät kontrollikäynnit. Muut terveystarkastukset siirtyvät toistaiseksi.

6.Fysioterapian ryhmäkäynnit perutaan.

7.Suun terveydenhuolto. Kiireellinen hoito toimii. Ei-kiireellinen hoito voi siirtyä.

8.Työterveyshuolto antaa pääosin puhelinneuvontaa.

9.Osastotoiminta ja ikäihmisten palveluasuminen
Vierailukielto on voimassa. Akuuttiosaston toiminta turvataan. Intervalliasiakkaille tehdään kysely perheiden suunnitelmista. Dialyysiyksikön kulku muutetaan.

10.Kotiin annettavat palvelut
Kotihoito pidetään toiminnassa. Päivätoiminta suljetaan. Muistineuvola toimii puhe-linneuvontana. Yli 70-vuotiaita ohjeistetaan pysymään kotona. Kotikuntoutus jatkuu toistaiseksi erityisesti aivoverenkiertohäiriöpotilailla sekä akuuteilla leikkausten jäl-keisillä potilailla.
IkäLuotsi tekee osittain etätyötä (tapaamiset vain sovitusti ajanvarauksella). Palve-luseteliyrittäjien toiminta jatkuu normaalisti yrittäjän harkinnan mukaan. Käsihygienia on tärkeä!

11.Erikoissairaanhoidossa hoidetaan vakavimmin sairastuneet potilaat.

12.Kehitysvammapalvelut
Toimintakeskukset ovat sulkeutuneet. Vammaispalvelujen työntekijät antavat puhe-linneuvontaa. Asumisyksiköissä on vierailukielto.

13.Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa lisätään sähköisiä välineitä ja puhelinkontaktia asiakastyössä sekä kiireetöntä asiakastyötä siirretään. Puhelinneuvontaa lisätään. Kaikki ryhmätoiminnot jäävät tauolle. Perheneuvolatyössä priorisoidaan kouluvalmiustutkimukset, vauvaperheet ja kriisitilanteet. Uusia kiireettömiä asiakkuuksia ei oteta jonoon. Lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa priorisoidaan lastensuojelutarpeen kartoitukset sekä kiireelliset lastensuojelua vaativat tilanteet. Perhetyössä priorisoidaan vauvaperheet, lastensuojelun asiakkuudet ja kriisitilanteet. Perheoikeudellisissa palveluissa priorisoidaan isyyden selvittäminen sekä kiireelliset ja uudet elatussopimukset.

14.Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta on loppunut, asiakastapaamiset sovitusti ajanvarauksella, vammaispalveluja hoidetaan puhelinneuvontana. Mielenterveyspalvelujen vakituiset ryhmät lakkautetaan toistaiseksi. Siirrytään etävastaanottoihin ja soittoajat poistuvat.

15.Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto
Eläinlääkäreiden aamuvastaanoton muuttaminen aikavaruksella tapahtuvaksi selvitetään. Ympäristöterveydenhuollon kiireetön toiminta ajetaan alas ja ylläpidetään valmius mahdollisiin kriisitilanteisiin.
18.03.20
Kommentti Peruuta

Linkkien lisääminen kommenttiin ei ole mahdollista.

Nimi
Sähköposti
Kommentti
VahvistuskoodiLisää tämä koodi vahvistaaksesi kommentin!