Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
Arkisin klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
Viikonloppuisin klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Ympäristöpalvelut / Ympäristöterveysvalvonta / Tupakka- ja nikotiinivalmisteet

TUPAKKA

Tupakkalainsäädännön tavoitteena on suojata ihmisiä passiiviselta tupakoinnilta, vähentää tupakointia sekä ehkäistä nuorten tupakoinnin aloittamista.

Uusi tupakkalaki tuli voimaan 15.8.2016. Lain keskeisiä muutoksia ovat, mm.

 

Ympäristöterveystarkastaja valvoo tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista alueellaan. Valvonnan keskeisiä tehtäviä ovat mm. myyntipaikkojen ja myynnin valvonta, tupakointikieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonta koulujen, päiväkotien ja laitosten sisä- ja ulkoalueilla sekä yleisien tilaisuuksien valvonta (musiikkitapahtumat, urheilutapahtumat yms.). Valvontaa suoritetaan pääasiassa muun valvonnan yhteydessä. Tarkastajan tehtäviin kuuluvat myös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien käsittely.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan hakeminen

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista toimintaa. Lupa toimintaan haetaan myyntipaikan sijaintikunnan ympäristöterveystarkastajalta. Myös toiminnan lopettamisesta, yhteystietojen muuttumisesta yms. tulee ilmoittaa ympäristöterveysvalvontaan.

Tupakan vähittäismyyntilupa haetaan sähköisesti Valviran verkkosivujen kautta. Sivuilta löytyvät ohjeet hakumenettelyistä ja liitteistä sekä omavalvontasuunnitelman laatimisesta.

Myyntilupien (tupakka sekä nikotiininesteet) käsittely on maksullista. Myös vuosittaisesta valvonnasta peritään valvontamaksu. Linkki maksutaulukkoon.

Lisätietoa: Valvira-Tupakka

 

Nikotiinivalmisteet

Nikotiinikorvausvalmisteita saa myydä lääkelain muutoksen myötä 1.2.2006 alkaen myös kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Myyntiä varten tulee kuitenkin hakea lupa, joka haetaan myyntipaikan sijaintikunnan ympäristöterveystarkastajalta. Hakemus voi olla vapaamuotoinen tai sen voi tehdä valmiilla lomakkeella. Hakemuksesta tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

  1. hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteistiedot, yritys-ja yhteisötunnus sekä nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet;
  2. selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvontajärjestelyistä;
  3. myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot; ja
  4. nikotiinivalmisteiden myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista.

Mikäli vähittäismyyntiluvan saaneen toimijan tiedot muuttuvat tai hän lopettaa myynnin tulee hänen ilmoittaa siitä ympäristöterveysvalvontaan.

Myyntiluvan käsittely on maksullista. Myös vuosittaisesta valvonnasta peritään valvontamaksu.