Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 14.00 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 14.00-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Ympäristöpalvelut / Ympäristöterveysvalvonta / Uimavesi

 

Ajankohtaista uimavesistä

Uimarantaetiketti - näin toimit vastuullisesti uimarannoilla

UIMAVESI

Ympäristöpalvelut valvoo yleisten uimarantojen ja talviuintipaikkojen sekä yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden uimaveden laatua.

Uuden yleisen uimarannan, talviuintipaikan tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uima-altaan perustamisesta tulee tehdä ilmoitus terveydensuojelulain nojalla.

UIMARANNAT
Uimarantojen uimavesien laatua tutkitaan säännöllisesti uimakauden, 15.6. -31.8. aikana. Näytetulokset ovat yleisön nähtävillä uimapaikan läheisyydessä (ilmoitustaulu, tmv.). Uimarannat jaotellaan arvioidun käyttäjämäärän perusteella yleisiin uimarantoihin (EU-uimarannat) sekä pieniin yleisiin uimarantoihin.

Yleisellä uimarannalla (EU-uimaranta) tarkoitetaan uimarantaa, jolla odotetaan käyvän huomattavan määrän uimareita. Uimaveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen laatuvaatimukset. Uimavesistä otetaan uimakaudella vähintään neljä näytettä. Uimavesinäyte otetaan ennen uimakauden alkua ja uimakaudelle siten, että näytteenoton väli ei ylitä yhtä kuukautta.

Yleiset uimarannat (EU-uimarannat)

EU-rantojen uimavesiprofiilit löytyvät yllä olevista linkeistä.

Pieniä yleisiä uimarantoja valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Uimarannalla ei odoteta käyvän huomattavaa määrää uimareita. Uimavesinäytteitä otetaan uimakauden aikana kolme.

Pienet yleiset uimarannat

Uimarantaluettelo on nähtävillä ennen uimakauden alkua kuulutusajan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä LLKY:n kotisivuilla (kuulutukset).

 

Lisää uimavedestä :
Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)

THL (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos)
 

 

UIMA-ALLASVESI
Yleisessä käytössä olevien uimahallien, uimaloiden sekä vastaavien altaiden vesiä valvontaan allasvesiasetuksen mukaisesti.

Tutkimustulokset tulee olla altaan käyttäjien nähtävillä kunkin uima-allastilan ilmoitustaululla. Kävijämäärästä ja veden laadusta riippuen uima-altaista otetaan näytteet vähintään neljä kertaa vuodessa.

Lisää allasvedestä Valvira