Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
Arkisin klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
Viikonloppuisin klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Ympäristöpalvelut / Ympäristöterveysvalvonta / Talousvesi

TALOUSVESI

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä tai pakkaavat pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä.

Talousveden tulee olla käyttäjälleen turvallista. Hyvä talousvesi on myös hyvänmakuista, hajutonta, väritöntä ja kirkasta, eikä se saa aiheuttaa verkostoputkien syöpymistä. Lainsäädännössä talousvedelle on asetettu terveysperusteisia laatuvaatimuksia ja - suosituksia. Mikäli havaitset aistinvaraisia ongelmia, ota yhteyttä vesilaitoksen edustajaan tai ympäristöterveystarkastajaan.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti Suupohjan alueella toimivien 19 suuren vesilaitoksen ja 25 pienen vesilaitoksen toimittamaa talousvettä.

Linkit: Valvira

Elintarvikehuoneistot, joilla oma kaivovesi
Elintarvikehuoneistojen käyttämän veden tulee täyttää niille asetetut laatuvaatimukset. Lisätietoa saat ympäristöterveystarkastajilta.

Yksityiset kaivot
Yksityisten kaivojen vedenlaatua valvotaan ensisijaisesti kaivon käyttäjän yhteydenoton perusteella. Kaivoveden näytteenotto- ja tutkimuskustannuksista vastaa kaivon omistaja tai tutkimuksen tilaaja.

Kaivoveden laatuun vaikuttavat mm. kaivon kunto ja hoito. Ohjeita kaivon tekemisestä ja kunnostuksesta löytyy esim. ympäristö.fi sivuilta.

Ohje rengaskaivon puhdistukseen: Kaivon puhdistusohje.

Vesinäytetutkimuksia seudulla tekee mm. SeiLab Oy, KVVY Tutkimus Oy ja Eurofins Ahma Oy. Vesinäytteen hinnat vaihtelevat sen mukaan mitä analyysejä vedestä tehdään.