Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
Arkisin klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
Viikonloppuisin klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Ympäristöpalvelut / Ympäristöterveysvalvonta / Asumisterveys ja sisäilma

ASUMISTERVEYS JA SISÄILMA

Asumisterveysvalvontaan kuuluvat asuntojen, päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman tulee olla puhdasta eivätkä lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, valo, säteily, mikrobit ja muut vastaavat tekijät saa aiheuttaa terveyshaittaa asunnossa tai sisätilassa oleskeleville. Terveydellisten olojen valvontaa varten on laadittu nk. asumisterveysasetus (545/2015). Samassa asetuksessa on säädetty myös ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimuksista.

Terveyshaitan selvittäminen

Epäiltäessä, että asunnossa on terveyshaitta, esimerkiksi kosteus- tai homevaurioita, on aina ensin otettava yhteyttä kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokraisäntä), joka vastaa rakennuksen huollosta ja on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan mahdolliset epäkohdat.  Esimerkiksi kosteusvauriot kannattaa korjata heti, ettei terveyshaittaa pääsisi syntymään. Asukkaan on myös hyvä huomioida, ettei itse toiminnallaan heikennä sisäilman laatua. Asukas voi ottaa yhteyttä terveydensuojeluviranomaiseen, jos asunnon omistaja ei perustelluista pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin.

Asunnontarkastuksia suorittaa paikallinen terveydensuojeluviranomainen. Terveydensuojeluviranomainen tarkastaa asunnon ja arvioi onko asunnossa mahdollisesti terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa aiheuttava olosuhde.

Asunnontarkastus tehdään omistajan tai mahdollisen asukkaan pyynnöstä. Mikäli tarkastuksen pyytäjä asuu vuokralla tarkastettavassa kohteessa, tulee tarkastuksesta ilmoittaa vuokranantajalle ennen sen suorittamista. Asunnontarkastushakemus tulee toimittaa kirjallisena ympäristöpalveluun.

Maksuttomassa ensitarkastuksessa tehdään aistinvaraisia huomioita mm. sisäilman laadusta, näkyvistä vaurioista rakenteissa, lämpötilasta ja ilmanvaihdosta sekä tarvittaessa tehdään suuntaa-antavia pintakosteusmittauksia. Ympäristöterveystarkastaja antaa neuvoja ja kehottaa tarpeen vaatiessa kiinteistönomistajaa tekemään kattavampia tutkimuksia sekä poistamaan ja korjaamaan epäkohdat. Jos kehotusta ei noudateta, ympäristölautakunta voi tuomita omistajan suorittamaan toimenpiteet terveyshaitan poistamiseksi. Mahdollisten kosteus- tai homevaurioiden tarkempia jatkoselvityksiä ja -tutkimuksia varten kiinteistönomistajan on otettava yhteyttä sisäilmaongelmien selvitystyöhön erikoistuneeseen ulkopuoliseen asiantuntijaan.

Ympäristöterveystarkastajat eivät tee sisäilman mikrobimäärityksiä eivätkä kuntotarkastuksia, jotka liittyvät asuntojen ostoon tai myyntiin.

Asunnontarkastushakemus löytyy tästä.

Ulkopuoliset asiantuntijat

Terveydensuojelulain 49 §:n mukaisesti ulkopuolinen asiantuntija tekee tarvittavat mittaukset, tutkimukset ja selvitykset terveyshaitan selvittämiseksi. Ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimukset on esitetty asumisterveysasetuksen (545/2015) liitteessä 3.

Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi hyväksytään rakennusterveysasiantuntija (RTA) taikka tiimi, joka koostuu sisäilma-asiantuntijasta (SISA) ja kosteusvaurion kuntotutkijasta (KVKT).  Rakentamisen henkilösertifikaatit löytyvät tästä:

www.sertifikaattihaku.fi

 

Lisätietoa:
Terveydensuojelulaki (763/1994)

Terveydensuojeluasetus(1280/1994)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista(545/2015)

Valvira asumisterveys

Hengitysliitto
Asumisterveysliitto Aste ry