Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Terveyspalvelut / Muut hoidolliset palvelut / Logistiikkapalvelut

LOGISTIIKKAPALVELUT

Logistiikkapalvelut toimii laaja-alaisesti ja kokonaistaloudellisesti materiaalin hankkijana ja jakelijana
mahdollistaen tarvittavien tarvikkeiden ja hoitovälineiden/-laitteiden häiriöttömän saatavuuden potilas-
hoitotilanteisiin koko LLKY:n alueella.

Keskusvarasto

Keskusvarasto huolehtii LLKY:n yksiköiden ja sopimuskumppaneiden käyttämien tuotteiden tilaamisesta, varas-
toinnista ja toimittamisesta. Keskusvarasto ohjaa yksikköjä kustannustehokkaaseen tilaamiseen.

Varastonhoitajat 040 5121 660

Vastaava varastohoitaja 043 8200 477

Vastuuhenkilö
Materiaalipäällikkö 040 8657 911

Sairaalatekninen huolto

Sairaalatekininen huolto tuottaa palveluita LLKY:n alueen yksiköille. Sairaalatekninen huolto koostuu lääkinninnäl-
listen laitteiden huollosta ja sairaalajärjestelmien ylläpidosta.

Huoltoteknikko 040 7666 187

Vastuuhenkilö
Materiaalipäällikkö 040 8657 911

Tavarakuljetukset

Tavarakuljetuksen tehtävänä on huolehtia sisäisten ja ulkoisten hoitotarvikkeiden kuljetusten järjestämisestä ja
koordinoinnista sekä kehittää mahdollisimman optimaalisesti kuljetusten järjestäminen LLKY:n aluella.

Vastuuhenkilö
Materiaalipäällikkö 040 8657 911