Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 14.00 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 14.00-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Vammaispalvelut / Omaishoidontuki

LASTEN OMAISHOITO

1. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, kehitysvammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

2. Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä.

3. Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.

4. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Yhteystiedot:

Isojoki, Karijoki ja Teuva:
Sosiaalityöntekijä puh. 040 716 0488
Osoite: Sosiaali- ja terveyskeskus, Tuokkolantie 6, 64700 Teuva

Kauhajoki:
Sosiaaliohjaaja Riitta Teittinen, puh. 040 549 2235
Osoite: Hallintoaukio/PL 100, 61801 Kauhajoki (kaupungintalo)


Tiedotteet

Tiedote omaishoitajille 7.4.2022

Lomakkeet

Lasten omaishoidontuen toimintaohje 2022

Lasten omaishoidontuen toimintaohje 2021

Omaishoidontuen palvelusetelin toimintaohje

Omaishoidontuen läsnäololomake

Omaishoidontukihakemus

Palvelusetelihakemus

Palveluseteliyrittäjät

 

Linkit

www.lastenomaishoitajat.fi

www.omaishoitajat.fi