Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus ma-su klo 8-22
puh. 06 2413 3200

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 10-15
puh. 06 2413 3220

LLKY:n huolipuhelin

Henkistä tukea koronavirukseen liittyen
puh. 040 664 1900 arkisin klo 12-18

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15-8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Polku: / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Vammaispalvelut / Omaishoidontuki

LASTEN OMAISHOITO

1. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, kehitysvammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

2. Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä.

3. Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.

4. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Yhteystiedot:

Isojoki, Karijoki:
Sosiaalityöntekijä Maija Hauta-Heikkilä, puh. 040 716 0488
Osoite: Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki (terveyskeskus)

Kauhajoki, Teuva:
Sosiaaliohjaaja Eija Koskela, puh. 040 549 2235
Osoite: Hallintoaukio/PL 100, 61801 Kauhajoki (kaupungintalo)
 

Lomakkeet

Lasten omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen palvelusetelin toimintaohje

Omaishoidontuen läsnäololomake

Omaishoidontukihakemus

Palvelusetelihakemus

Palveluseteliyrittäjät