Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 14.00 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 14.00-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Aikuissosiaalityö / Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto

Sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta rikos- ja riita-asioiden käsittelyä. Sovitella voidaan mm.vahingontekoja, ilkivaltaa, varkauksia ja pahoinpitelyjä sekä yksityishenkilöiden riita-asioita.

Sovittelussa voi olla sekä asianomistajarikoksia että virallisen syytteen alaisia rikoksia. Asianomistajarikos on rikos, josta virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, jollei uhri sitä vaadi. Virallisen syytteen alainen rikos on teko, josta syyttäjällä on syyteoikeus. Tuloksellinen sovittelu voidaan oikeudessa ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä perusteena.

Sovitteluneuvottelussa osapuolet keskustelevat kasvotusten tapahtuneesta ja sen seurauksista. Ratkaisu kirjataan sopimukseen allekirjoituksin. Sovittelutoimisto tiedottaa sopimuksesta syyttäjälle, poliisille ja alaikäisten osalta myös oman alueen sosiaalitoimistolle sekä seuraa sopimuksen toteutumista. Aloite sovittelusta voi tulla poliisilta, syyttäjältä, sosiaalityöntekijältä, muilta viranomaisilta tai asianosaiselta/asiakkaalta itseltään.

Sovittelun tavoitteena on sovinnon aikaansaaminen, anteeksipyytäminen tai antaminen ja vahingonkorvauksista sopiminen. Sovittelu antaa osapuolille mahdollisuuden kohdata toisensa henkilökohtaisesti puolueettomien sovittelijoiden johdolla.

Sovittelun osapuolina voivat olla kaikenikäiset, lasten ja nuorten asioissa mukana ovat lisäksi myös huoltajat. Rikosasioissa asianomistajat eli uhrit voivat olla yksityishenkilöitä, yhteisöjä tai yrityksiä. Riita-asioissa ainakin yhden osapuolen tulee olla luonnollinen henkilö.

Lisätietoa sovittelusta saat sovittelutoimistosta:

Sovittelutoimiston osoite:

Juhonkatu 4, 4 krs., 60320 Seinäjoki (Valtion virastotalo Fallesmanni)

Sähköposti: sovittelutoimisto@seinajoki.fi

Henkilökunta:
Sovittelutoimiston johtaja Jarmo Lusa
puh. (06) 416 6452 tai 040 774 8465

Sovittelunohjaaja Tarja Viitala
puh. (06) 416 6453 tai 040 774 8469

Sovittelunohjaaja Joonas Kälvinmäki
puh. (06) 416 6451 tai 040 774 8464