Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 14.00 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 14.00-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Aikuissosiaalityö / Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki (189/2001) velvoittaa kunnan sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston tekemään aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa. Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan pitkään työttöminä olleiden elämänhallintaa ja työ- ja toimintakykyä sekä avaamaan heille yksilöllisiä väyliä joko suoraan tai työvoimahallinnoin toimenpiteiden kautta työelämään.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta määrittää, että osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan on pakollista sekä alle 25 -vuotiaille että yli 25 -vuotiaille. Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen voi aiheuttaa toimeentulotuen perusosan alentamisen.

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelman laatimisen tavoitteena on löytää pitkään työttömänä olleelle polku työelämään. Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimatoimiston työllistymistä edistäviä palveluja sekä erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttava työtoiminta on aina viimesijaista suhteessa muihin toimenpiteisiin. Työvoimatoimisto ja sosiaalitoimi laativat aktivointisuunnitelman yhdessä asiakaan kanssa.

Jos olet alle 25-vuotias
Kanssasi laaditaan aktivointisuunnitelma, kun Sinulle on työvoimatoimistossa tehty:

Jos olet täyttänyt 25 vuotta
Kanssasi laaditaan aktivointisuunnitelma, kun Sinulle on työvoimatoimistossa tehty työnhakusuunnitelma ja

Velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman laatimiseen

Edellä mainitut edellytykset täyttävä henkilö on velvollinen osallistumaan aktivointisuunnitelman laatimiseen yhdessä työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Jos saat työmarkkinatukea ja ilman perusteltua syytä kieltäydyt osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen, menetät oikeutesi työmarkkinatukeen 60 päivän ajaksi kieltäytymisestä lukien. Jos saat toimeentulotukea, voidaan toimeentulotukesi perusosaa alentaa.

Yhteystiedot:
Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva:
Sosiaaliohjaaja Henna Aalto, puh. 040 570 2606
Sosiaaliohjaaja Tiina Rotola-Pukkila, puh. 043 820 0192

Osoite: Hallintoaukio/PL 100, 61801 Kauhajoki (kaupungintalo)

Puhelinaika ma - to klo 12.00 - 13.00