Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Perhekeskus / Lastensuojelu / Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus

Mihin voi ottaa yhteyttä?

Virka-aikana lastensuojelun päivystysnumeroon 040 640 2436, kiireelliset ilmoitukset virka-ajan ulkopuolella Etelä-Pohjanmaan sosiaalipäivystykseen puh. 044 4700 444 (ei tekstiviestejä!).

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112!
 

Kuka voi ottaa yhteyttä?

Vanhempi voi ottaa yhteyttä, kun perheessä on vaikeuksia, vanhemmat ovat uupuneita tai vanhemmat ovat huolissaan lapsestaan ja tarvitsevat tukea perhetilanteensa selvittelyssä.

Lapsi tai nuori voi itse olla yhteydessä, kun hän kokee turvattomuutta esimerkiksi vanhempien alkoholinkäytön, perheväkivallan tai muiden ristiriitojen vuoksi.

Kuka tahansa yksityinen henkilö voi olla yhteydessä sosiaalityöntekijään, kun on huolissaan lapsen tai perheen tilanteesta, esimerkiksi päihteiden käytön, mielenterveysongelmien tai lapsen hoidon laiminlyönnin vuoksi.

Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. (LSL 25 §)

Lastensuojelun työskentely käynnistyy lastensuojeluilmoituksesta/hakemuksesta, joiden kiireellisyyden lastensuojelun sosiaalityöntekijä tarkistaa. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, jos lapsi on välittömässä vaarassa esim. vanhempien päihtymyksen takia tai lapsen oma käytös aiheuttaa vaaraa.
 

Mitä tapahtuu lastensuojeluilmoituksen jälkeen?

Lastensuojeluilmoituksen jälkeen aloitetaan palvelutarpeen arviointi. Mikäli palvelutarpeen arvioinnin aikana todetaan lastensuojelun tarve, aloitetaan lapselle lastensuojelun asiakkuus ja tarvittavat palvelut.

linkki:

lastensuojeluilmoitus (tulostettava lomake)
lastensuojeluilmoitus
(sähköinen lomake)