Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Perhekeskus / Lastensuojelu / Kiireellinen sijoitus

Kiireellinen sijoitus

 
Jos lapsi on välittömässä vaarassa, tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshoitoon taikka järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito. ( Lastensuojelulaki 38§ )
Kiireellinen sijoitus on väliaikaispäätös, joka mahdollistaa lapsen välittömän suojelun sekä antaa aikaa perusteellisempaan huollon tarpeen selvittelyyn.
Päätöksen kiireellisestä sijoituksesta ja sen lopettamisesta tekee sosiaalityöntekijä. Kiireellisen sijoituksen enimmäiskestoaika yhdellä viranhaltijan tekemällä päätöksellä on 30 päivää. Tänä aikana on tehtävä jokin seuraavista toimenpiteistä:
·      päätös kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta
·      päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
·      päätös huostaanotosta
·      hakemus huostaanotosta hallinto-oikeudelle.
 
Kiireellinen sijoitus voi kestää ilman eri päätöstä yli 30 päivää jos
  1. Johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä tekee 30 päivän kuluessa kiireellisen sijoituksen  alkamisesta huostaanottohakemuksen hallinto-oikeudelle
  2. Lapsen huostaanottoa koskeva asia on jo (ennen kiireellisen sijoituspäätöksen tekemistä) vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Jos 30 päivää ei ole riittävä aika lapsen huostaanoton tarpeen selvittämiseksi, johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä (ei kuitenkaan sama viranhaltija, joka on tehnyt kiireellistä sijoitusta koskevan päätöksen) sosiaalityöntekijä voi tehdä päätöksen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta enintään 30 päivällä, mikäli:
  1. Tarvittavista lastensuojelutoimenpiteistä (huostaanotto, muut toimenpiteet) ei ole mahdollista päättää ilman lisäselvityksiä, Jos päätös toimenpiteistä voidaan tehdä olemassa olevan tiedon pohjalta, jatkopäätöstä ei saa tehdä.
  2. Välttämättömiä lisäselvityksiä ei ole mahdollista saada 30 päivässä kiireellisen sijoituksen tekemisestä.