Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Perhekeskus / Lastensuojelu

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä etusija erityiseen suojeluun. Lapselle tulee turvata läheiset ja myönteiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi, tavoitteena on lasten suotuisten kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään.

Lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään tuetaan niin, että he voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Silloin, kun lapsen elämän olosuhteet vaarantuvat, lapselle on taattava mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella. Lapsen vanhempia autetaan parempaan elämänhallintaan, jotta lapsi voisi palata mahdollisimman pian kotiinsa. Lastensuojelutyö on yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, perheneuvolan, koulutoimen, kotipalvelun, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Milloin ja miten lastensuojelu voi auttaa?

Lastensuojelutyötä ohjaa lastensuojelulaki ( 417 / 2007 ). Lastensuojelun tehtävänä on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia varhaisilla ja riittävillä tukitoimilla sekä vahvistaa vanhemmuutta.

Lastensuojelun tarve voi syntyä perheen tilapäisten ongelmien vuoksi. Vaikeudet vanhempien elämäntilanteessa voivat olla niin raskaita, että he väsyvät ja tarvitsevat tukea selviytyäkseen.
Tarve lastensuojelun palveluihin voi syntyä myös vanhempien päihteiden käytön, mielenterveydellisten ongelmien, perheen ristiriitojen tai elämän hallitsemattomuuden vuoksi. Myös lapsi voi itse vaarantaa kehityksensä esimerkiksi päihteiden käytöllä, koulupinnauksella tai rikoksia tekemällä.

Lisätietoa lastensuojelusta löytyy Lastensuojelun käsikirjasta.

Yhteystiedot HUOM. puhelinaika ma-pe klo 12-13.

sähköposti: etunimi.sukunimi@llky.fi

Lastensuojelun työntekijät:

Johtava sosiaalityöntekijä Teräs-Kuja-Halkola Anniina puh. 043 820 0478
Sosiaalityöntekijä Korpi Taru, sijainen Huhtala Leena puh. 040 182 3003
Sosiaalityöntekijä Nixell Camilla puh. 040 533 7758
Sosiaalityöntekijä Meskanen Katariina puh. 040 660 8040
Sosiaaliohjaaja Vesala Niina puh. 040 188 1386
Palvelusihteeri Sorila Mirja puh. 040 744 9018
Perhehoidon sosiaalityöntekijä:
Sosiaalityöntekijä Huhtamäki Leena puh. 040 773 0286